Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se

Pravila nagradnog natječaja za Karlovačko

PRAVILA
NAGRADNOG NATJEČAJA «Karlovačko korner prognoza rezultata!» 

Članak 1.
Prema ovim pravilima 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradni natječaj naziva « Karlovačko korner prognoza rezultata » 

Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.   

Članak 3.
Nagradni natječaj « Karlovačko korner prognoza rezultata! » održava se od 15.6. do 15.7.2018.   nakon čega će 24sata, 17.7.2018. dodijeliti nagradu petorici najboljih prognozera rezultata. 

Članak 4.

Nagradni fond sastoji se od: 10  pakiranja od 6 limenki Karlovačkog piva količine 0,4L. Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 319,92 kuna + PDV (tristodevetnaest kuna i devedesetdvije lipe). Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. 24sata nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika. Sudionici mogu biti osobe s navršenih 18 godina ili starije od 18 godina. Maloljetne osobe nemaju pravo sudjelovanja.

Članak 5.

Proglašenje  dobitnika će biti održano 17.7. 2018. u 12:30 sati. Nagrada će biti poslana dobitnicima dostavom na adrese koje navedu prilikom prijave na nagradni natječaj.

Članak 6.

Dobitnici nagradnog natječaja « Karlovačko korner prognoza rezultata! » bit će objavljeni na web stranici 24sata.hr u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena za potrebe priređivača Nagradnog natječaja. Sudionici u Nagradnom natječaju sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, nadimak, mail adresa i adresa stanovanja, brojevi telefona). Navedeni podaci neće biti upotrijebljeni za direktni marketing. Podaci će biti korišteni za slanje obavjesti o rezultatima prognoziranja na mail sudionika, za objavu dobitnika, podjelu nagrada. 

Članak 7.

24sata osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitnicima njihovu isporuku. 

Članak 8.

U slučaju dobitka nagrade sudionici se obvezuju Priređivaču staviti na raspolaganje svoje osobne podatke potrebne za potrebe proglašenja dobitnika sukladno zahtjevu Priređivača (nadimak, ime i prezime, mail adresu, adresu stanovanja dobitnika i kontakt brojeve telefona). U slučaju da dobitnik odbije dati svoje podatke Priređivaču nagradnog natječaja u roku koji odredi Priređivač, nagrada mu neće biti uručena. Podaci o dobitnicima nagradnog natječaja potrebni su i radi potrebe podjele nagrade, nakon čega će  podaci o dobitniku biti uništiti.

Članak 9.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. 

Članak 10.

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika. 

Članak 11.

Nagradni natječaj može se prekinuti u svakom trenutku prema diskrecijskoj ocjeni Priređivača. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 12.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji. 

Članak 13.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti od 15.6.2018. Pravila će biti objavljena na web stranici 24sata.hr. Natjecatelj sudjeluje u nagradnom natječaju pristupanjem obrazcu za prognozu rezultata koji se nalazi ispod svakog članka rubrike Sport na web stranici 24sata.hr i upisivanjem rezultata te davanjem nadimka i mail adrese i pristankom na sva pravila sudjelovanja.  

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu. 

Zagreb 15.6.2018.. svibnja 2018. 
24sata d.o.o.

Tema: Promo sadržaj

Message