Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Pravila nagradnog natječaja za Karlovačko

PRAVILA
NAGRADNOG NATJEČAJA «Karlovačko korner prognoza rezultata!» 

Članak 1.
Prema ovim pravilima 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3281094, OIB 92276133102, priređuje nagradni natječaj naziva « Karlovačko korner prognoza rezultata » 

Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.   

Članak 3.
Nagradni natječaj « Karlovačko korner prognoza rezultata! » održava se od 15.6. do 15.7.2018.   nakon čega će 24sata, 17.7.2018. dodijeliti nagradu petorici najboljih prognozera rezultata. 

Članak 4.

Nagradni fond sastoji se od: 10  pakiranja od 6 limenki Karlovačkog piva količine 0,4L. Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 319,92 kuna + PDV (tristodevetnaest kuna i devedesetdvije lipe). Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. 24sata nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika. Sudionici mogu biti osobe s navršenih 18 godina ili starije od 18 godina. Maloljetne osobe nemaju pravo sudjelovanja.

Članak 5.

Proglašenje  dobitnika će biti održano 17.7. 2018. u 12:30 sati. Nagrada će biti poslana dobitnicima dostavom na adrese koje navedu prilikom prijave na nagradni natječaj.

Članak 6.

Dobitnici nagradnog natječaja « Karlovačko korner prognoza rezultata! » bit će objavljeni na web stranici 24sata.hr u roku od 14 dana od izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju obvezu objave imena za potrebe priređivača Nagradnog natječaja. Sudionici u Nagradnom natječaju sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, nadimak, mail adresa i adresa stanovanja, brojevi telefona). Navedeni podaci neće biti upotrijebljeni za direktni marketing. Podaci će biti korišteni za slanje obavjesti o rezultatima prognoziranja na mail sudionika, za objavu dobitnika, podjelu nagrada. 

Članak 7.

24sata osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitnicima njihovu isporuku. 

Članak 8.

U slučaju dobitka nagrade sudionici se obvezuju Priređivaču staviti na raspolaganje svoje osobne podatke potrebne za potrebe proglašenja dobitnika sukladno zahtjevu Priređivača (nadimak, ime i prezime, mail adresu, adresu stanovanja dobitnika i kontakt brojeve telefona). U slučaju da dobitnik odbije dati svoje podatke Priređivaču nagradnog natječaja u roku koji odredi Priređivač, nagrada mu neće biti uručena. Podaci o dobitnicima nagradnog natječaja potrebni su i radi potrebe podjele nagrade, nakon čega će  podaci o dobitniku biti uništiti.

Članak 9.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. 

Članak 10.

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika. 

Članak 11.

Nagradni natječaj može se prekinuti u svakom trenutku prema diskrecijskoj ocjeni Priređivača. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 12.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji. 

Članak 13.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti od 15.6.2018. Pravila će biti objavljena na web stranici 24sata.hr. Natjecatelj sudjeluje u nagradnom natječaju pristupanjem obrazcu za prognozu rezultata koji se nalazi ispod svakog članka rubrike Sport na web stranici 24sata.hr i upisivanjem rezultata te davanjem nadimka i mail adrese i pristankom na sva pravila sudjelovanja.  

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu. 

Zagreb 15.6.2018.. svibnja 2018. 
24sata d.o.o.

Tema: Promo sadržaj

Message