Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se

Pravila natječaja i korištenja osobnih podataka

Recite nam u čemu najviše uživate za vrijeme adventa, a najkreativnije odgovore nagradit ćemo s dvije dnevne ulaznice s uključenim najmom klizaljki za klizalište u Slavonskom Brodu

0 komentara

--> Pročitaj pravila privatnosti


ORGANIZATOR 
Nagradni natječaj „Advent nagradni natječaj“ raspisuje 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA 
Svrha natječaja je promocija Organizatora i adventa u HR, a nagradni natječaj traje 5 dana, od 6.12. do 10.12., na web lokaciji 24sata.hr. Od sudionika natječaja traži se da kreativno odgovore na pitanje "U čemu najviše uživate za vrijeme adventa?". Nagrađujemo 5 najkreativnijih odgovora.

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR 
Fond nagrada uključuje: 

5x2 dnevne ulaznice s uključenim najmom klizaljki za klizalište u Slavonskom Brodu.

PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA 
Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina iz Hrvatske koji u navedenom razdoblju pošalju svoj odgovor i upišu svoje točne podatke. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili njegovog medijskog partnera. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i medijskog partnera na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Dobitnici će biti odabrani dva dana nakon završetka nagradnog natječaja provedenog unutar članka u kojemu je nagradno pitanje. Dobitnici osvajaju nagradu prema Fondu nagrada navednom u Pravilima natječaja. Ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i dobitnika Organizator je ovlašten objaviti na web adresi 24sata.hr, te koristiti u svrhu novog članka po isteku natječaja. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

PREUZIMANJE NAGRADE  
Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem e-maila u roku od 3 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 3 dana ne odgovori na e-mail, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja i jamče da imaju autorska prava na sav prijavljeni sadržaj.

POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

PUBLICITET 
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena te ostali podaci mogu od strane Organizatora i/ili Medijskog partnera objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. 

POREZI 
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Advent nagradni natječaj“ koji se održava od 6. prosinca 2019. do 10. prosinca 2019. godine, kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz online Wufoo obrasca (Ime, prezime, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona), trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka.

Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om te da sam stariji/a od 18 godna.

Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu [Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom [native@24sata] ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Možda vas zanima i ovo:
Message