Komentari 0

24sata Hackaton: Pravila nagradnog natječaja (2. - 3. travnja 2022).

24sata Hackaton: Pravila nagradnog natječaja (2. - 3. travnja 2022).

ORGANIZATOR

Organizator nagradnog natječaja „24sataHackathon“ (u daljnjem tekstu Hackathon) je 24sata d.o.o. Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, OIB: 78093047651 (u daljnjem tekstu: Organizator)

NATJECANJE

Hackathon se organizira u svrhu pronalaska kreativnih rješenja od strane timova sačinjenih od srednjoškolaca i studenata, a prema temi koju će zadati Organizator. 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA 

Mjesto održavanja Hackathona je Zagreb, ZICER, Avenija Dubrovnik 15, 10000, Zagreb.

Hackathon počinje 2.4.2022. u 9:00h i završava 3.4.2022. u 12:00h.

U slučaju bilo kakvih prepreka tehničke, organizacijske ili neke druge prirode, Organizator zadržava pravo bez objašnjenja promijeniti mjesto, datum i vrijeme natjecanja te će o tome u razumnom roku, a najkasnije do 2.4.2022. do 8:00h staviti obavijest na internetskoj stranici hackathon.24sata.hr.

U slučaju događaja iz prethodne točke Organizator ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi zbog toga mogla nastati sudionicima. 

SUDIONICI

Sudionici Hackathona mogu biti studenti i srednjoškolci koji imaju prebivalište i/ili boravište u Republici Hrvatskoj.

Sudionici Hackathona prilikom prijave unose tražene podatke u polja za prijavu i svojom prijavom jamče da su unijeli točne i potpune informacije. Formu za prijavu mogu pronaći na hackathon.24sata.hr.

Tim koji se prijavljuje mora imati minimalno 3, a maksimalno 4 člana. Ime tima bira sam tim i unosi ga prilikom prijave. Ukoliko se prijave 2 ili više timova sa istim imenom, organizator će u dogovoru s timovima na početku hackathona dogovoriti oznaku uz svaki tim.

PRIJAVE

Prijave počinju prvim danom objave stranice za prijavu hackathon.24sata.hr i traju do petka 25.3.2022. do 23:59. 

Popunjavanjem formulara za prijavu i registracijom na stranici za prijavu, odnosno sudjelovanjem na Hackathonu sudionici daju privolu Organizatoru da obrađuje i koristi osobne podatke koji su navedeni u prijavi bez obzira pobijedi li njihovo rješenje ili ne. Organizator može koristiti prikupljene podatke o prijavljenima u svrhu potencijalne buduće suradnje kao i za svrhu budućih aktivnosti Organizatora uključujući i marketinške aktivnosti. Organizator će postupati s podacima o sudionicima sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Sudionici Hackathona koji se registriraju putem stranice za prijavu svojom prijavom bezuvjetno prihvaćaju ova pravila. 

Sudionici ispunjavanjem prijave osiguravaju da su svi njihovi osobni i stručni podaci istiniti, aktualni i točni te bezuvjetno prihvaćaju sve odluke vezane uz Hackathon koje donese Organizator. 

Svi timovi koji su se prijavili u periodu predbilježbi biti će kontaktirani od strane Organizatora putem e-maila i/ili telefonskog broja, a u cilju prihvaćanja pravila hackathona te predočenja dodatnih informacija potrebnih za sudjelovanje.

Sudjelovanje u Hackathonu je besplatno.

SELEKCIJA I SUDIONICI

Sudjelovanje na Hackathonu je organičeno na maksimalno 8 timova. Ukoliko se prijavi više timova, Organizator zadržava pravo odabira 8 timova koji će se natjecati u Hackathonu. U tom slučaju bit će organiziran selekcijski postupak u smislu testiranja pri čemu će timovi s najvećim brojem točnih odgovora biti odabrani za sudjelovanje u Hackathonu. Rezultati testiranja bit će poznati 28. 3. 2022.

8 timova koje Organizator odabere bit će kontaktirani putem e-maila ili telefonskog kontakta koje su osigurali u svojoj prijavi.

U slučaju da potvrđeni sudionici žele odustati od Hackathona, informaciju trebaju javiti najkasnije 29.3.2022. i to na e-mail hackathon@24sata.hr. U tom slučaju tim će biti zamijenjeni drugim timom po odabiru žirija. 

Organizator zadržava pravo diskvalifikacije bilo kojeg tima u Hackathonu ukoliko tim prekrši ova pravila ili na bilo koji način našteti organizatoru. 

Svim sudionicima Hackathona sa prebivalištem ili/i boravištem izvan zagrebačke županije, Organizator organizira i plaća noćenje 1./2.4. (jedno noćenje) u Zagrebu i osigurava dnevni odmor nakon Hackathona.

Sudionici Hackathona prihvaćanjem ovih pravila garantiraju da je prezentirano rješenje njihovo vlasništvo, da isto prije nije bilo razvijeno/ponuđeno/prodano za neku treću stranu kao i da oni ili treće strane neće od organizatora zahtijevati nikakve naknade za prezentirano rješenje.

Sudionici Hackatona jamče da su nositelji autorskih i srodnih prava na prezentirana rješenja te da su ovlašteni prenijeti ta prava na 24sata.

Sve informacije koje Sudionici dobiju i/ili saznaju od strane Organizatora tokom trajanja Hackathona su strogo povjerljivi.

Organizator zadržava pravo oglašavanja članova pobjedničkog tima i njihovih rješenja u svim medijima. Također sudjelovanjem prijavljeni pristaju i na korištenje njihovih fotografija videa, izjava i drugih medijskih formata eksponiranja javnosti, a koji su vezani uz sadržaj Hackathona napravljeni u kontekstu Hackathona i to u periodima prije, za i nakon Hackathona, a za potrebe promocije kao i ostalih aktivnosti. 

ZADATAK I NATJECANJE

Sudionici Hackathona trebaju donijeti svoju opremu kao što su laptop, monitor, tipkovnica i sva ostala oprema potrebna za rad na rješenju. Nije dozvoljeno donošenje rješenja na kojima je tim radio prije početka Hackathona. Programi i kodove koje će koristiti sudionici u potpunosti su u odgovornosti sudionika Hackathona. 

Organizator će sudionicima prezentirati detalje teme na početku Hackathona. Timovi će sukladno temi imati zadatak pronaći, definirati i programirati rješenje koje je najbliže zadanom zadatku. Rješenje ne mora biti finalizirano niti programirano do kraja. Svaki tim može prezentirati jedno rješenje. 

Sudionici osobno odgovaraju za svu štetu pričinjenu organizatoru za vrijeme trajanja Hackathona. 

Odluka o pobjedniku biti će donesena nakon evaluiranja rada timova za vrijeme Hackathona i nakon prezentacija timova tročlanom žiriju koji će biti sastavljen od strane Organizatora. Žiri će do dva sata nakon završetka prezentacija donijeti odluku o prva tri mjesta te je iznijeti pred svim sudionicima Hackathona. Odluka o prva tri mjesta biti će objavljena i na službenim stranicama Hackathona. Odluka o pobjedniku je finalna.

Organizator nije odgovoran za moguća zdravstvena stanja natjecatelja izazvana pretjeranom konzumacijom energetskih pića i drugih napitaka i hrane.

NAGRADE I NAGRAĐENI SUDIONICI

Bit će nagrađena tri najbolja tima na Hackathonu. 

Nagrada za prvoplasirani tim je:

4 stipendije za pobjednički tim Hackatona, odnosno za svakog natjecatelja u pobjedničkom timu, u iznosu 1500 kn mjesečno kn u trajanju od šest mjeseci, ukupna vrijednost 9000 kuna po članu tima. 

Nagrada za drugoplasirani tim:

Iphone SE 64GB za svakog člana tima, u vrijednosti od 4349 kn.

Nagrada za trećeplasirani tim:

Slušalice za svakog člana tima JBL Wave 100TWS, bežične, InEar u vrijednosti 421,26 kn.

Nagrađeni sudionici Hackathona prihvaćanjem ovih pravila pristaju da Organizator preuzme rješenja prezentirana na hackathonu, da ih koriste, nadograđuju, mijenjaju ili na bilo koji način dalje razvijaju kao svoja rješenja bez naknade a temeljem nagrada koje su primili. 

Sudionici Hackatona prihvaćanjem ovih pravila osnivaju za 24sata isključivo, sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo iskorištavanja autorskih i srodnih prava na prezentirana rješenja a što uključuje i navedeno pravo korištenja izvornog koda rješenja te pravo na korištenje pripadajuće dokumentacije.

Organizator ima pravo korištenja, izmjena i nadopuna rješenja te razvoja novih programskih rješenja na temelju izvornog koda rješenja, sve bez potrebe ishođenja prethodnog pristanka sudionika te u tu svrhu može angažirati i treću stranu.

Radi izbjegavanja mogućih dvojbi ugovorne strane suglasno utvrđuju da će organizator posjedovati sva prava na svaku kopiju, prijevod, modifikaciju, adaptaciju ili izvedbu rješenja i njihovog izvornog koda, uključujući i svako poboljšanje ili napredak istoga koji je razvio sukladno prethodnom stavku ovog članka. Sudionik jamči organizatoru da rješenje i njegov izvorni kod, neće ni u kom obliku sam iskorištavati, kao i da rješenje i njen izvorni kod neće od strane sudionika biti ustupljeni na korištenje niti jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

U slučaju da nagrađeni timovi imaju manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagrađenim timovima sudionika.

Hackathon može biti mijenjan ili terminiran od strane Organizatora u slučaju nastupa okolnosti koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti.

KONTAKTIRAJ NAS!

Imaš pitanje, molbu ili sugestiju? 
Slobodno nam se javi.

hackathon@24sata.hr

 

PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA