Komentari 0

Pravila nagradnog natječaja Zelena medalja

Pravila nagradnog natječaja Zelena medalja

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj „Zelena medalja“ priređuju 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb i Kaufland Hrvatska k.d. (OIB: 47432874968), Donje Svetice 14, 10000 Zagreb (dalje: Organizatori) koji imaju sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Svrha natječaja je promocija organizatora, a nagradni natječaj traje od 19.04. do 17.05.2022. Pravo na sudjelovanje u natječaju ostvaruju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje na ekološki način proizvode prehrambene i neprehrambene proizvode, a koji se ne nalaze u asortimanu Kauflanda. Od sudionika nagradnog natječaja, traži se da u navedenom razdoblju prijave svoj eko proizvod, svježi ili prerađeni, putem formulara na web stranici zelenamedalja.24sata.hr. Jedan proizvođač može prijaviti više proizvoda.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:
Nagradu za najbolji eko proizvod: Plasman minimalno 1 proizvoda Pobjednika na police Kauflanda u trajanju od minimalno 12 mjeseci i promo kampanja u izdanjima 24sata u vrijednosti 100.000 kuna brutto medijske vrijednosti što ne uključuje PDV. 
Pobjednik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom osvojenom na ovom Natječaju. 
Sudionici ovog Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora
Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora. Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

Članak 5: PRIJAVA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Od sudionika nagradnog natječaja traži se da u razdoblju od 19.04. do 17.05.2022. prijave svoje eko svježe ili prerađene proizvode ispunjavanjem prijavnog obrasca te detaljnim odgovorom na otvoreno nagradno pitanje.
Slanjem prijave (podaci prema Prijavnom obrascu za natječaj Zelena medalja) na nagradni natječaj i osobnih podataka: ime, prezime, adresa, e-mail, broj telefona prihvaćaju se Pravila natječaja, te sudionici pristaju da imena nominiranih osoba i podaci budu javno objavljeni.

Prije odabira finalista pojedine sudionike će se kontaktirati u svrhu osiguranja uvida u proizvod/e. Sudionik je obvezan omogućiti Organizatoru uvid u proizvod/e koje je prijavio na natječaj, a koji će se uvid ostvariti u terminu koji će sudionik dogovoriti s Organizatorom, a koji mora biti prije odabira finalista natječaja, u protivnom taj sudionik gubi pravo na sudjelovanje u natječaju.

Članak 6: IZBOR FINALISTA I POBJEDNIKA

Stručni žiri odabire deset finalista. Pobjednika bira stručni žiri. Žiri se sastoji od tri člana, predstavnika organizatora i predstavnika stručnih tijela. Žiri odabire pobjednike u razdoblju od 18.5. do 27.5. temeljem vrednovanja sljedećih kriterija: posjedovanje ekološkog certifikata, testiranje i degustacija proizvoda, posjedovanje BIO certifikata, pakiranje proizvoda, cijena proizvoda. Službeno proglašenje Pobjednika i dodjela nagrade planirana je najkasnije do kraja lipnja 2022. 
Pobjednici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem e-maila. 

Organizatori se mogu odlučiti za drugog dobitnika, ako se prvi dobitnik ne javi na vrijeme, prema pravilima Natječaja.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE 

Pobjednik stječe pravo na sklapanje ugovora o plasmanu svojih proizvoda u asortiman Kauflanda, a sukladno svim smjernicama i internim pravilima koja se kod organizatora Kaufland Hrvatska k.d. primjenjuju prilikom uspostave poslovne suradnje sa novim dobavljačima prehrambenih proizvoda, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o odabiru Pobjednika. U slučaju da Pobjednik ne pristupi sklapanju ugovora u navedenom roku, smatrat će se da se odrekao svog prava te će Organizator izabrati drugog Pobjednika.

Organizatori se mogu odlučiti za drugog dobitnika, ako se prvi dobitnik ne javi na vrijeme, prema pravilima Natječaja.

Nagrada nije prenosiva na treću osobu.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik predočuje identifikacijsku ispravu. 

Članak 8: SUDIONICI U NATJEČAJU 

Prijavom sudjelovanja u ovom Natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog Natječaja. 

Članak 9: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena te ostali podaci mogu od strane Organizatora i/ili Medijskog partnera objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u vezi predmetnog natječaja.

Članak 10: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika  nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene stranice Natječaja.

24sata d.o.o.

PRAVILA KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Zelena Medalja“, koji se održava od 19.4. - 17.5. 2022., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka i Kauflandu Hrvatska k.d., sa sjedištem u Zagrebu, Donje Svetice 14 kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu odabira dobitnika natječaja te u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om, a Kaufland Hrvatska k.d. obrađivat će u svrhu odabira pobjednika, uspostave sa njime odgovarajućeg poslovnog odnosa te u svrhu objave na svim kanalima komunikacije. 
Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 19.4.2022. do 1.8.2022., a od dana zaprimanja Vaših podataka. 
Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva 24sata d.o.o. i Kaufland Hrvatska k.d. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite organizatora slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.
Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata.hr) ili usmenim putem, a za Kaufland k.d. e-mailom i gdpr@kaufland.hr“. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. i Kaufland k.d. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.
Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pavo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na Pravilima privatnosti.