News

Komentari 0

Pravila nagradnog natječaja "Gdje, s kim i zašto?"

Pravila privatnosti

 

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Gdje, s kim i zašto?“ priređuje 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) objavljuju se u sklopu obrasca za natječaj na stranici vikendarenje.24sata.hr

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Svrha natječaja je promocija Organizatora i partnera projekta, a nagradni natječaj traje od 27.5. do 3.7.2022., na web lokaciji https://vikendarenje.24sata.hr

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje 16 nagrada kroz pet tjedana, ukupne vrijednosti 24.600,00 kuna

PRVO KOLO

DRUGO KOLO

TREĆE KOLO

ČETVRTO KOLO

PETO KOLO

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

Članak 5: PRIJAVA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. 

Od sudionika natječaja traži se da ostave svoje podatke te da kreativno odgovore na pitanje "Otkrijte nam s kime biste i kamo otišli, što biste ondje radili i zašto bismo baš vas trebali počastiti vikendom". Nagrađujemo tri najkreativnija odgovora tjedno u prva četiri kola, i to tako da prvi najbolji odgovor osvaja prvu nagradu, drugi najbolji odgovor osvaja drugu nagradu i treći najbolji odgovor osvaja treću nagradu, dok u petom kolu nagrađujemo četiri najkreativnija odgovora i to tako da prvi najbolji odgovor osvaja prvu nagradu, drugi najbolji odgovor osvaja drugu nagradu, treći najbolji odgovor osvaja treću nagradu i četvrti najbolji odgovor osvaja četvrtu nagradu. Ukupno nagrađujemo 16 najkreativnijih odgovora kroz pet tjedana.

Najkreativnije odgovore odabire žiri od 3 članova koji čine zaposlenici Organizatora.

Članak 6: PROGLAŠENJE I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADA

Dobitnici će biti odabrani najkasnije četiri radna dana nakon završetka svakog kola nagradnog natječaja, a njihova imena bit će objavljena na web adresi https://vikendarenje.24sata.hr na kojoj se održava nagradni natječaj. Dobitnik osvaja nagradu iz članka 3 ovih Pravila – bira se troje dobitnika u svakom kolu od kojih svaki osvaja po jednu nagradu u tom kolu, prema kreativnosti odgovora na nagradno pitanje.

Prvo kolo traje od 27.5. do 5.6. (objava dobitnika prvog kola najkasnije do 9.6.)

Drugo kolo traje od 6. do 12.6. (objava dobitnika drugog kola najkasnije do 17.6.)

Treće kolo traje od 13. do 19.6. (objava dobitnika trećeg kola najkasnije do 24.6.)

Četvrto kolo traje od 20. do 26.6. (objava dobitnika četvrog kola najkasnije do 30.6.)

Peto kolo traje od 27.6. do 3.7. (objava dobitnika petog kola najkasnije do 7.7.)

Ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i dobitnika Organizator će po potrebi objaviti na platformama Organizatora te koristiti u svrhu novog članka, Facebook posta ili Instagram objave/storyja po isteku natječaja. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Sve nagrade iskoristive su do 31.kolovoza., uz obvezu dobitnika da se prethodno jave pružatelju nagrade i provjere raspoloživost datuma za realizaciju nagrade. 

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem emaila u roku od pet radnih dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 3 dana ne potvrdi preuzimanje nagrade te ne pošalje organizatoru podatke za dostavu nagrade odgovorom na e-mail organizatora, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašava u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima, te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe 24sata. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu na svim platformama Organizatora.

Članak 11: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u slučaju nastanka okolnosti koji onemogućuju održavanje natječaja, a za koje Organizator ne odgovara.

24sata d.o.o.

OVDJE PROČITAJTE PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Najčitaniji članci