Viral

Komentari 7

Donosimo pravila nagradne igre 'Bingo 14'

Donosimo pravila nagradne igre 'Bingo 14'

U razdoblju od 27. svibnja do 4. kolovoza, na bazi tjednog kola, sudjelujte u SMS nagradnoj igri. Rješavajte nagradne skandinavke, sudoku, pitalice i dr. u dnevnom izdanju 24sata i osvojite vrijedne nagrade

Članak 1

 Priređivač nagradne igre pod nazivom "Bingo 14" je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" i web stranice www.24sata.hr. 

Članak 2. 

 Nagradna igra održava se u razdoblju od 27.05.2021. do 4.08.2021. u deset kola. 

Članak 3. 

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na http://www.24sata.hr/. 

Članak 4. 

Svaki dan trajanja nagradne igre bit će objavljeno: mala križaljka, isprepletena kocka, nagradna pitalica, skandinavka, sudoku, osmosmjerka, genijalac križaljka. Jedno od toga potrebno je riješiti kako bi se moglo sudjelovati u nagradnoj igri. Uz iznimke blagdana kada će izlaziti dvobroj ili trobroj tiskanog izdanja 24sata te će iste enigmatske igre biti objavljene jedan dan, a rješenje će vrijediti za narednih jedan (dvobroj) ili dva dana (trobroj). Svakoj od navedenih enigmatskih igara dodijeljena je ključna riječ uz koju sudionici šalju rješenja: 

MALA KRIŽALJKA - ključna riječ: BINGO 
NAGRADNA PITALICA – ključna riječ: BINGO 
VELIKA NAGRADNA SKANDINAVKA – ključna riječ: BINGO 
SUDOKU – ključna riječ: BINGO 
OSMOSMJERKA – ključna riječ: BINGO 

Članak 5. 

Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre pošalju uz ispravno rješenje, pripadajuću ključnu riječ i osobne podatke (ime, prezime, adresu i grad) na broj 60024. (Jedinična cijena SMS poruke je 2,40 kn s PDV-om.) 

Članak 6. 

Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s minimalno jednom prijavom (SMS porukom) sa samo jednim od točnih rješenja. U SMS poruci može se poslati samo jedno točno rješenje s pripadajućom ključnom riječi. Poruke koje nisu ispravno poslane ili su nepotpune ne ulaze u izvlačenje. U izvlačenje također ne ulaze poruke poslane s točnim rješenjem, ali izvan perioda trajanja kola. Svi sudionici nagradne igre prihvaćaju da se njihovi brojevi mobitela koriste kasnije u promotivne svrhe. 

Članak 7. 

Nagradna igra održava se u deset kola: 

Članak 8. 

229. kolo: 1 x CUBOT Note 7 jedinične cijene 699,00 kn 
230. kolo: 1 x CUBOT Note 7 jedinične cijene 699,00 kn 
231. kolo: 1 x Panasonic TU400 jedinične cijene 499,00 kn 
232. kolo: 1 x Panasonic TU400 jedinične cijene 499,00 kn 
233. kolo: 1 x CUBOT Note 7 jedinične cijene 699,00 kn 
234. kolo: 1 x CUBOT Note 7 jedinične cijene 699,00 kn 
235. kolo: 1 x Panasonic TU400 jedinične cijene 499,00 kn  
236. kolo: 1 x Panasonic TU400 jedinične cijene 499,00 kn 
237. kolo: 1 x CUBOT Note 7 jedinične cijene 699,00 kn 
238. kolo: 1 x Panasonic TU400 jedinične cijene 499,00 kn  

Ukupna vrijednost nagradnog fonda (PDV uključen): 5.990,00kn. 

Nagrada nije zamjenjiva za novac. 

Članak 9. 

 Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa. 

Članak 10. 

Priređivač nagradne igre zadržava pravo promjene fonda nagrada u istoj ili većoj vrijednosti. 

Članak 11. 

Javna izvlačenja nagrada održat će se: 

229. kolo 3.06.2021. do 14:00 sati 
230. kolo 10.06.2021. do 14:00 sati 
231. kolo 17.06.2021. do 14:00 sati 
232. kolo 24.06.2021. do 14:00 sati 
233. kolo 1.07.2021. do 14:00 sati 
234. kolo 8.07.2021. do 14:00 sati 
235. kolo 15.07.2021. do 14:00 sati 
236. kolo 22.07.2021. do 14:00 sati 
237. kolo 29.07.2021. do 14:00 sati 
238. kolo 6.08.2021. do 14:00 sati 

u prostorijama 24sata d.o.o. u Oreškovićevoj 6H/1, Zagreb. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz baze sudionika u kojoj će se nalaziti podaci svih sudionika, putem sučelja poduzeća IT1 d.o.o. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija, koja će o tijeku javnog izvlačenja voditi zapisnik. 

Članak 12. 

U slučaju dobitka nagrade, sudionici se obvezuju Priređivaču staviti na raspolaganje svoje osobne podatke potrebne za potrebe izvlačenja nagrade te za potrebe objave imena dobitnika u dnevnim novinama 24sata u roku unutar deset dana od završetka pojedinog kola, sukladno zahtjevu Priređivača (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja dobitnika i kontakt brojeve telefona, broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja i naziv izdavatelja). U slučaju da dobitnik odbije dati svoje podatke Priređivaču nagradne igre u roku koji odredi Priređivač, postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10). 

Članak 13. 

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku. 

Članak 15. 

Svaki dobitnik nagrade će u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitaka biti obaviješten o nagradi pisanim putem. Dobitnici s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije svoje nagrade podižu u prostorijama 24sata d.o.o. u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, u roku od 30 dana od slanja pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako navedeni dobitnici nagrade ne podignu u roku, 24sata će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u prostorijama Priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. 

Dobitnicima iz ostalih područja RH, nakon obavijesti o dobitku, nagrade će biti poslane na kućnu adresu navedenu u dobitničkoj SMS poruci. Po primitku nagrade, dužnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača ( 24sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 010 Zagreb) s naznakom „SPORAZUM: Nagradna igra – Bingo 14“, a drugi primjerak Potvrde sačuvati. 

U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, Priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. 

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika. 

Članak 16. 

 U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom Sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. 

Članak 17. 

 U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. 

Članak 18. 

 Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska. 

Članak 19. 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji. 

Članak 20. 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. 

Članak 21. 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/188

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 20. svibnja 2021.

 

Pravila o korištenju osobnih podataka: 

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „Bingo 14“ koja se održava u deset kola od 27.5. do 4.8.2021., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata) ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.