Viral

Komentari 0

Donosimo pravila SMS nagradne igre "Bingo 9"

Donosimo pravila SMS nagradne igre "Bingo 9"

U razdoblju od 4. lipnja do 12. kolovoza, na bazi tjednog kola, sudjelujte u SMS nagradnoj igri. Rješavajte nagradne skandinavke, sudoku, pitalice i dr. u dnevnom izdanju 24sata i osvojite vrijedne nagrade

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) 24sata d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva 6H/1 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Bingo 9"

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom "Bingo 9" je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" i web stranice www.24sata.hr.

Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 4.6.2020. do 12.8.2020. godine u šest kola.

Članak 3.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na http://www.24sata.hr/.

Članak 4.
Svaki dan trajanja nagradne igre bit će objavljeno: mala križaljka, isprepletena kocka, nagradna pitalica, skandinavka, sudoku, osmosmjerka, genijalac križaljka. Jedno od toga potrebno je riješiti kako bi se moglo sudjelovati u nagradnoj igri. Uz iznimke blagdana kada će izlaziti dvobroj ili trobroj tiskanog izdanja 24sata te će iste enigmatske igre biti objavljene jedan dan, a rješenje će vrijediti za narednih jedan (dvobroj) ili dva dana (trobroj). Svakoj od navedenih enigmatskih igara dodijeljena je ključna riječ uz koju sudionici šalju rješenja.
MALA KRIŽALJKA - ključna riječ: KRIZALJKA
ISPREPLETENA KOCKA – ključna riječ: KOCKA
NAGRADNA PITALICA – ključna riječ: PITALICA
SKANDINAVKA – ključna riječ: SKANDI
SUDOKU – ključna riječ: SUDOKU
OSMOSMJERKA – ključna riječ: OSMOSMJERKA
GENIJALAC KRIŽALJKA - ključna riječ: GENIJALAC

Članak 5.
Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre pošalju uz ispravno riješenje, pripadajuću ključnu riječ i osobne podatke (ime, prezime, adresu i grad) na broj 60024. (Jedinična cijena SMS poruke je 2,40 kn s PDV-om.)

Članak 6.
Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s minimalno jednom prijavom (SMS porukom) sa samo jednim od točnih rješenja. U SMS poruci može se poslati samo jedno točno rješenje s pripadajućom ključnom riječi. Poruke koje nisu ispravno poslane ili su nepotpune ne ulaze u izvlačenje. U izvlačenje također ne ulaze poruke poslane s točnim rješenjem, ali izvan perioda trajanja kola. Svi sudionici nagradne igre prihvaćaju da se njihovi brojevi mobitela koriste kasnije u promotivne svrhe.

Članak 7.
Nagradna igra održava se u deset kola:

-    179. Kolo od 4.6.2020. u 00:00:00 do 10.6.2020. u 23:59:59
-    180. Kolo od 11.6.2020. u 00:00:00 do 17.6.2020. u 23:59:59
-    181. Kolo od 18.6.2020. u 00:00:00 do 24.6.2020. u 23:59:59
-    182. Kolo od 25.6.2020. u 00:00:00 do 1.7.2020. u 23:59:59
-    183. Kolo od 2.7.2020. u 00:00:00 do 8.7.2020. u 23:59:59
-    184. Kolo od 9.7.2020. u 00:00:00 do 15.7.2020. u 23:59:59
-    185. Kolo od 16.7.2020. u 00:00:00 do 22.7.2020. u 23:59:59
-    186. Kolo od 23.7.2020. u 00:00:00 do 29.7.2020. u 23:59:59
-    187. Kolo od 30.7.2020. u 00:00:00 do 5.8.2020. u 23:59:59
-    188. Kolo od 6.8.2020. u 00:00:00 do 12.8.2020. u 23:59:59

Članak 8.

179. Kolo: 1 x CUBOT J3, jedinične cijene 499,00 kn
180. Kolo: 1 x CUBOT J3, jedinične cijene 499,00 kn
181. Kolo: 1 x Panasonic TU456, jedinične cijene 549,00 kn
182. Kolo: 1x Panasonic tranzistor RF-D20, jedinične cijene 499,00 kn
183. Kolo: 1 x CUBOT J5, jedinične cijene 599,00 kn
184. Kolo: 1 x CUBOT J5, jedinične cijene 599,00 kn
185. Kolo: 1 x CUBOT J5 jedinične cijene 599,00 kn
186. Kolo: 1 x Panasonic TU456, jedinične cijene 549,00 kn
187. Kolo: 1 x CUBOT J5, jedinične cijene 599,00 kn
188. Kolo: 1 x Panasonic tranzistor RF-D20, jedinične cijene 499,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda (PDV uključen): 5.490,00kn.
Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Članak 9.
Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 10.
Priređivač nagradne igre zadržava pravo promjene fonda nagrada u istoj ili većoj vrijednosti.

Članak 11.
Javna izvlačenja nagrada održat će se:
179. Kolo 11.6.2020. do 14:00 sati
180. Kolo 18.6.2020. do 14:00 sati
181. Kolo 25.6.2020. do 14:00 sati
182. Kolo 2.7.2020. do 14:00 sati
183. Kolo 9.7.2020. do 14:00 sati
184. Kolo 16.7.2020. do 14:00 sati
185. Kolo 23.7.2020. do 14:00 sati
186. Kolo 30.7.2020. do 14:00 sati
187. Kolo 6.8.2020. do 14:00 sati
188. Kolo 13.8.2020. do 14:00 sati

U prostorijama 24sata d.o.o. u Oreškovićevoj 6H/1, Zagreb. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika u kojoj će se nalaziti podaci svih Sudionika, putem sučelja poduzeća IT1 d.o.o. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija, koja će o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

Članak 12.
U slučaju dobitka nagrade, sudionici se obvezuju, Priređivaču staviti na raspolaganje svoje osobne podatke potrebne za potrebe izvlačenja nagrade te za potrebe objave imena dobitnika u dnevnim novinama 24sata u roku unutar deset dana od završetka pojedinog kola, sukladno zahtjevu Priređivača (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja dobitnika i kontakt brojeve telefona, broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja i naziv izdavatelja). U slučaju da dobitnik odbije dati svoje podatke Priređivaču nagradne igre u roku koji odredi Priređivač, postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10)

Članak 13.
Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 14.
Svaki dobitnik nagrade će u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitaka biti obaviješten o nagradi pisanim putem. Dobitnici s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije svoje nagrade podižu u prostorijama 24sata d.o.o. u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, u roku od 30 da-na od slanja pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako navedeni dobitnici nagrade ne podi-gnu u roku, 24sata će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavi-jestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 30 dana u prostorijama priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.
Dobitnicima iz ostalih područja RH, nakon obavijesti o dobitku, nagrade će biti poslane na kućnu adresu navedenu u dobitničkoj SMS poruci. Po primitku nagrade, dužnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređi-vača ( 24sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 010 Zagreb) s naznakom „SPORAZUM: Nagra-dna igra – Bingo 9“, a drugi primjerak Potvrde sačuvati.
U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 15.
U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 16.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 17.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 18.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 19.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Članak 20.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.