Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se

Pravila igre: Plati račune u Pošti i osvoji 2000 kuna

Ukupni fond nagrada u nagradnoj igri Plati račune u Pošti i osvoji 2000 kuna svaki dan iznosi 60.000,00 kn sa PDV-om, a čini ga 30 dnevnih nagrada od 2.000,00 kn

Zlatko Vrzan
Foto: Zlatko Vrzan

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Plati račune u Pošti i osvoji 2000 kuna svaki dan

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom  Plati račune u Pošti i osvoji 2000 kuna svaki dan je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 3d, OIB:78093047651. Nagradna igra se priređuje s ciljem unapređenja prodaje novine 24sata i poticanja građana na plaćanje računa u poštanskim uredima čime bi se povećala frekventnost unutar poslovnica i prodaja ostalih usluga u poštanskim uredima. Partner nagradne igre jest HP - Hrvatska pošta d.d., P.P. 514,10002 Zagreb.

Članak 2.

Nagradna igra održava se od 23. studenog do 22. prosinca 2010. u jednom kolu.

Članak 3.

Početak nagradne igre Plati račune u Pošti i osvoji 2000 kuna svaki dan je utorak 23. studenog 2010.   

Članak 4.

Ukupni fond nagrada u nagradnoj igri Plati račune u Pošti i osvoji 2000 kuna svaki dan iznosi 60.000,00 kn sa PDV-om, a čini  ga 30 dnevnih nagrada od 2.000,00 kn na HPB potrošačkoj kartici.

Članak 5.

Od 23. studenog (utorak) do 22. prosinca 2010. (srijeda) u 24sata objavit će se ukupno 30 kupona.

MEHANIZAM SUDJELOVANJA u NAGRADNOJ IGRI:

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata – koji izrežu i prilože ispunjeni kupon (ime, prezime, spol, datum rođenja, adresa i broj telefona) prilikom plaćanja računa u poslovnici Hrvatske pošte. Kuponi se prikupljaju unutar poslovnica i šalju na adresu 24sata, Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, s naznakom “Plati račune u Pošti i osvoji 2000 kuna svaki dan“ na izvlačenje tjednih dobitnika. 

 U bubanj za izvlačenje nagrada ulaze svi kuponi predani u poslovnicima Hrvatske pošte do slijedećih termina: 

1. krug – 27. studenog 2010. do 12:00 sati ujutro

2. krug – 04. prosinca 2010. do 12:00 sati ujutro

3. krug – 11. prosinca 2010. do 12:00 sati ujutro

4. krug – 23. prosinca 2010. do 12:00 sati ujutro

Za svaki krug izvlačenja kuponi trebaju biti dostavljeni na gore navedenu adresu 24sata do slijedećih termina: 

za 1. krug izvlačenja – 29. studenog 2010. do 16:00 sati 

za 2. krug izvlačenja – 06. prosinca 2010. do 16:00 sati 

za 3. krug izvlačenja – 13. prosinca 2010. do 16:00 sati

za 4. krug izvlačenja – 24. prosinca 2010. do 09:00 sati ujutro

Članak 6.

Nagrade će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije "24sata", Oreškovićeva 3d, Zagreb uz nadzor tročlane komisije imenovane od Uprave 24sata d.o.o. i prisustvo javnog bilježnika i to nakon 10:00 sati na datume:

1. krug – 30. studenog 2010. – 5 dobitnika

2. krug – 07. prosinca 2010. - 7 dobitnika

 3. krug – 14. prosinca 2010. - 7 dobitnika

4. krug – 24. prosinca 2010. - 11 dobitnika

Članak 7.

Tročlana komisija i javni bilježnik nadziru izvlačenje nagrada, naznačenih u članku 4. ovih Pravila, te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik. Svi pristigli kuponi podložni su provjeri. 

Članak 8.

Dobitnik koji je osvojio nagradu u nagradnoj igri Plati račune u Pošti i osvoji 2000 kuna svaki dan  bit će objavljen u dnevnom listu "24sata" u roku unutar 10 dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.

Sudionici u nagradnoj igri – dobitnici - prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Navedene podatke upotrijebiti ćemo za direktni marketing. Ispunjenjem kupona pošiljatelj daje privolu da njegove osobne podatke  24sata smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje, a sa svrhom dostave daljnjih 24sata i sadašnjih i budućih poslovnih partnera 24sata, uključujući i Hrvatsku Poštu. Podaci će se čuvati dok sam potpisnik ne zatraži brisanje iz zbirke.

Članak 9.

Priređivač i partner nagradne igre osiguravaju sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamče dobitnicima njihovu isporuku. 

Članak 10.

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene objave o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri. Po isteku roka iz priređivač će pismeno obavijestiti dobitnika o dobitku i pravu da ga preuzme u roku 10 dana. Po isteku tog naknadnog roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade. 

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 11.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. 

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača, a mogu sudjelovati zaposlenici partnera sa svojom užom obitelji. 

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti  budu objavljena u dnevnom tisku.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I- 460-02/10-01/859

URBROJ: 513-07-21-07/10-2

Zagreb, 18. studenog 2010.

Ivan Gale

Direktor prodaje

Možda vas zanima i ovo:
Naši partneri pišu
Message