Viral

Komentari 0

Pravila velike proljetne nagradne igre 24sata.hr

Pravila velike proljetne nagradne igre 24sata.hr

Donosimo vam pravila velike proljetne nagradne igre 24sata.hr u kojoj možete birati između deset vrijednih nagrada.

Na temelju članka 69., stavka 10., Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) 24sata d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva  6H/1 donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE
"10 super nagrada samo na 24sata"

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom "10 super nagrada samo na 24sata" je 24sata  d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva  6H/1 MB : 3224945, OIB: 78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe internet stranice www.24sata.hr.


Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 06. travnja u 11:00 sati do 13. travnja 2015. godine u 11:00 sati.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena najkasnije 06. travnja 2015.  na internet stranici www.24sata.hr.
Članak 4.
Nagradna igra održava se na portalu www.24sata.hr.
Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre pronađu igru na www.24sata.hr te ostave svoje podatke kroz predloženi obrazac - ime, prezime, adresa, broj mobitela i e-mail.

Članak 5.
Svaki sudionik (jedna e-mail adresa) može u nagradnoj igri sudjelovati maksimalno 5 puta za vrijeme trajanja nagradne igre.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

 
Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:
    KOLIČNA    JED. CIJENA
(s PDVom)
PlayStation 4 500GB + DualShock 4 + Killzone Shadow Fall PS4
    1    3.599,99 kn
LG Televizor 32" LED Full HD 32LB5610    1    1.999,99 kn
Tablet SAMSUNG Galaxy Tab 3 SM-T110 Black
    1    679,99 kn
Peg Perego hranilica Prima Pappa Diner Theo Arancio
    1    949,99 kn
Kuhinjski robot Sencor STM3014RD
    1    699,99 kn
Daewoo usisavač RCC-231
    1    449,99 kn
LEGO Friends Andreina planinska koliba 41031
    1    69,99 kn
Pedeset nijansi sive trilogija
    1    207,00 kn
Knjiga Kapital u 21. stoljeću
    1    239,00 kn
Puma lopta KINGS Graphic
    1    119,99 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda (PDV uključen): 9.015,92 kn
Nagrade nisu zamjenjive za novac.


Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 13. travnja 2015. u 12:00 sati u prostorijama 24sata d.o.o. u Oreškovićevoj  6H/1, Zagreb, gdje će se slučajnim odabirom putem računala izvući dobitnici nagradne igre. Dobitnici se izvlače između svih sudionika prijavljenih unutar jednog ciklusa trajanja nagradne igre. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena u na internetskoj stranici www.24sata.hr najviše 8 dana nakon javnog izvlačenja. Svi sudionci nagradne igre prihvaćaju primanje newslettera portala 24sata.hr i Mondo.hr na svoju e-mail adresu. Sudionici u nagradnoj igri – dobitnici - prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre.

Članak 10.
24sata  će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika. Dobitnici svoje nagrade mogu podići u prostorijama 24sata  d.o.o. u Zagrebu, Oreškovićeva  6H/1  u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku svoje nagrade, 24sata  će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u prostorijama priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku  ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na internet stranici www.24sata.hr.

Članak 15.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.
Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


Zoran Turković
Direktor digitalnih medija
24sata d.o.o.

KLASA: UP/I-460-02/15-01/126
URBROJ: 513-07-21-01/15-2
Zagreb, 16. ožujka 2015.