Viral

Komentari 0

U Hong Kongu manjak muškaraca sve izraženiji

U Hong Kongu manjak muškaraca sve izraženiji

Manjak muškaraca u Hong Kongu sve je izrazitiji i najnovija službena statistika pokazuje da na tisuću žena ima samo 904 muškarca

Taj je trend počeo 1996. kad je broj žena prvi put prešao broj muškaraca. Godine 2001. bilo je 956 muškaraca na tisuću žena, a taj je broj u 2006. dodatno pao, na 912 muškaraca na tisuću žena. Najnovije izdanje vladine statistike "Žene i muškarci u Hong Kongu" pokazalo je da je 2007. u Hong Kongu živjelo 3.287.400 muškaraca i 3.638.500 žena. Prema tim podacima, vidljivo je da je najgora neravnoteža broja muškaraca i žena u dobi od 35 do 39 godina: lani su na tisuću žena te dobi bila samo 733 muškarca. To je znatan pad u odnosu na 2006. kad ih je bilo 749. Unatoč toj neravnoteži i višku žena, broj muškaraca iz Hong Konga koji se žene ženama iz unutrašnjosti Kine povećao se s 15.776 u 1986. na 21.888 u 2007., vidi se iz vladine statistike. Za usporedbu, u 2007. samo se 4.315 žena iz Hong Konga udalo za muškarce iz kineske unutrašnjosti. Prema statistici, viši stupanj obrazovanja i duže radno vrijeme doveli su do toga da se podigne i srednja dob u kojoj ljudi iz Hong Konga stupaju u brak.