News

Komentari 1

Besplatan vrtić u Ozalju imat će treće i svako sljedeće dijete

Besplatan vrtić u Ozalju imat će treće i svako sljedeće dijete

Ozaljsko Gradsko vijeće donijelo je i niz drugih mjera kojima želi demografski obnoviti taj grad, smanjiti iseljavanje i omogućiti mu daljnji gospodarski rast

Grad Ozalj u idućoj će godini roditeljima trećeg i svakog sljedećeg djeteta omogućiti besplatni boravak djeteta u tamošnjem dječjem vrtiću, a iznos za opremu novorođenog djeteta podiže sa dvije na tri tisuće kuna.

Ozaljsko Gradsko vijeće donijelo je i niz drugih mjera kojima želi demografski obnoviti taj grad, smanjiti iseljavanje i omogućiti mu daljnji gospodarski rast.

Uvedene su nove mjere financijske pomoći za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji radi kupnje ili rekonstrukcije obiteljske kuće ili stana na području Ozlja.

Mlade obitelji te će mjere, u iznosu do 20.000 kuna, moći koristiti, nakon objave javnog poziva.

Uvjet je da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nije stariji od 40 godina, da je u stalnom radnom odnosu te da u vlasništvu nemaju drugu useljivu nekretninu, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade ili rekonstruiraju predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Hrvatske.

Budući Ozalj želi potaknuti naseljavanja na svoje područje, spomenutu mjeru moći će koristiti građani koje već imaju prebivalište u gradu, ali i oni koji ga još nemaju, no naknadno će ga prijaviti u određenom roku nakon ostvarivanja financijske pomoći za kupnju, gradnju ili rekonstrukciju stambenog objekta.

Osobe koje prvi put grade obiteljsku kuću kako bi riješile stambeno pitanje u 2022. moći će biti potpuno ili djelomično oslobođene plaćanja komunalnog doprinosa ako nisu starije od 40 godina, ako kuća koju namjeravaju graditi ima najviše dvije stambene jedinice te ako podnositelj zahtjeva, niti njegovi članovi obiteljskog kućanstva, nemaju na području Hrvatske drugu useljivu kuću ili stan, objavio je Grad Ozalj.

Najčitaniji članci