Obavijesti

News

Komentari 0

Dodijeljeno gotovo 11 milijuna kuna za bolje uvjete u vrtićima

Dodijeljeno gotovo 11 milijuna kuna za bolje uvjete u vrtićima

Gotovo 11 milijuna kuna, dodijelio je Središnji državni ured za demografiju i mlade za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u ovoj godini

Potporu Ureda dobilo je 96 gradova i općina, osnivača vrtića, a ona se kreće od 20.600 kuna, koliko je dobila općina Fužine, do čak 455.000 kuna po koliko su dobili gradovi Glina i Vrbovsko.

Među onima koji su dobili najviše su i općina Podbablje, koja je za svoj je vrtić dobila 315. 000 kuna, te općina Krnjak koja je dobila 312.000 kuna.

Više od 200.000 kuna za poboljšanje uvjeta u vrtićima dobilo je desetak općina i gradova, konkretno Sunja (293.000), Farkaševac (286.000), Žminj, Vladislavci (po 270.000), Rovišće (247.000), Kutina (230.000), Nijemci (224.000), Gunja (220.000), Gračac (211.000), Senj, Pleternica i Otočac po 210.000 kuna.

Ured za demografiju: Odluka o raspodjeli pet milijuna kuna za projekte podrške roditeljstvu
Ured za demografiju: Odluka o raspodjeli pet milijuna kuna za projekte podrške roditeljstvu

Na popisu onih koji su dobili manje od 30.000 kuna, uz Fužine su i općine Gorjani, Ljubešćica (po 25.000) te Tovarnik (27.000 kuna).

Središnji ured sredstva je dodijelio temeljem ranije raspisanog poziva, a sa svakim korisnikom odobrenih sredstava sklopit će ugovor kojim će utvrditi međusobna prava i obveze vezana uz financiranje projekata.

'Do 2050. godine u Hrvatskoj će ostati tek 60 posto Hrvata'
'Do 2050. godine u Hrvatskoj će ostati tek 60 posto Hrvata'

Ured u odluci naglašava da dobitnici sredstava ista moraju koristiti namjenski, a da će Ured to kontinuirano nadzirati.