News

Komentari 65

Suci osudili generale Markača i Gotovinu zbog transkripata

Suci osudili generale Markača i Gotovinu zbog transkripata

Temelj za presudu protiv Gotovine i Markača, kao sudionika 'udruženog zločinačkog pothvata' jest tzv. brijunski transkript. No neki su poricali autentičnost dokumenta

Franjo Tuđman okupio je 31. 7. 1995. na Brijunima politički i vojni vrh kako bi razmotrili sve aspekte akcije Oluja. Brijunski transkripti smatraju se glavnim dokumentom Haškog tužiteljstva u dokazivanju zločinačkog poduhvata iako mnogi poriču autentičnost dokumenta.

Franjo Tuđman: Gospodo, sazvao sam ovaj sastanak da bismo procijenili sadašnju situaciju, da bih čuo vaša mišljenja prije nego što donesem odluku o daljnjim našim pothvatima ovih dana... istok bismo pustili totalno na miru, a ovo bismo morali riješiti i jug i sjever. Riješiti, na koji način? To je sada tema naše današnje rasprave. Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, odnosno da ono što nećemo odmah zahvatiti da mora kapitulirati u nekoliko dana. Prema tome, taj predviđeni plan koji smo imali za sutra trebalo bi prerazmotriti i modificirati.... nije nam glavna zadaća Bihać nego je nanošenje na nekoliko pravaca takvih udara da se srpske snage više ne mogu oporaviti, nego da moraju kapitulirati... (uslijedilo je izlaganje admirala Domazeta, s opaskama generala Červenka, Gotovine i M. Tuđmana). 

... ako mi pređemo u opće ofanzivno djelovanje na čitavom području, da će u Kninu zavladati još veća panika nego što sada vlada. Prema tome, treba predvidjeti i neke snage, koje će izravno djelovati prema Kninu, a osobito, gospodo, prisjetite se - koliko je hrvatskih mjesta i gradova razoreno, u Kninu još nije danas tako...

Ante Gotovina: ...u ovom trenutku mi kompletno s našom tehnikom kontroliramo Knin. Nije uopće to, ako je zapovijed za udar na Knin, mi ga za nekoliko sati rušimo...(ponovno gledaju vojne karte i te razgovoraju o moralu srpske strane i reagiranjima medija)

Franjo Tuđman: ...ovdje im treba dati izlaza da mogu.... Jer, važno je da im ti civili, da pođu, pa će onda i vojska, i kada kolone pođu, to djeluje psihološki jedni na druge.

Ante Gotovina: ...sada je veliko iseljavanje civila iz Knina, koji odlaze za Banja Luku i Beograd... ako nastavljamo pritisak, za neko vrijeme, neće biti toliko civila, nego onih, koji moraju ostati, koji nemaju mogućnosti otići.

Mladen Markač: ...da se uključim, moja zadaća u ovom planu na mikrorazini vezano za gospodina Norca - spuštamo se s Velebita (ovo plavo) i imamo zadaću da dođemo, blokiramo Gračac i oslobodimo... 

Franjo Tuđman: S tim kad i kažeš da blokiraš Gračac, imaj na umu da može biti takva situacija, panika u Gračacu da uđeš i što prije uđeš, da javiš da si ušao u Gračac i svi vi koji ćete biti, jer će to djelovati psihološki u takvim situacijama, psihološki utjecaj pada pojedinih mjesta je veći negoli da dva dana tučeš sa topovima...

Miroslav Tuđman: Da li ovdje da se na radiju prenosi poruka koji su im putevi otvoreni za izvlačenje?

Franjo Tuđman: Da, to bi trebalo reći - ne da su im otvoreni, negoli da je opaženo da se civili izvlače

Miroslav Tuđman: Da li to možemo negdje na početku akcije reći. Da li možemo objaviti da im se da do znanja da se tu izvlače civilima?

Franjo Tuđman: Da, reći da polaze sa civilnim automobilima, kolima itd... jedan letak ovako, znači opće rasulo, pobjeda Hrvatske vojske uz podršku svijeta itd. Srbi vi se već povlačite preko itd., a mi vas pozivamo da se ne trebate povlačiti, mi vam jamčimo... Znači, na taj način im dati put, a jamčiti tobože građanska prava itd.

Gojko Šušak: Ići s letkom, ali ga baciti među njih. Sam njegov osjećaj da si ti uspio, biti nad njime, baciti mu ga, to je nešto izazvalo...    

Najčitaniji članci