News

Komentari 2

HDZ-u najviše glasova, ali SDP skupio većinu na Vijeću u Sisku

HDZ-u najviše glasova, ali SDP skupio većinu na Vijeću u Sisku

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Bojan Dadasović koji je nakon izbora rekao kako početak rada Gradskog vijeća u novom sazivu nije potvrdio zajedništvo, na koje se prije izbora uporno pozivao.

Iako je na lokalnim izborima koalicijska lista HDZ-a za sastav sisačkog Gradskog vijeća dobila najviše glasova (33,9 posto), koalicija SDP-a (31,3 posto) je, uz potporu nezavisnih, na konstituirajućoj sjednici ostvario većinu.

Od ukupno 21 člana vijeća, po osam ih je iz koalicije HDZ, HSLS, HKS, HSP, SDA, HSS, HSU i HNS te koalicije SDP, Centar, Laburisti, Zelena alternativa - ORaH, s nezavisne liste Bojana Dadasovića su tri vijećnika, Srećko Telar je s liste DP-a, a Zoran Sertić s nezavisne liste čiji je bio nositelj.

Već je prva točka dnevnog reda konstituirajuće sjednice, izbor Mandatne komisije, potvrdila odnos snaga u vijeću, pa je sve dalje bila formalnost. Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Bojan Dadasović, za njegove zamjenike, Zoran Sertić i Miša Majkić - Vučković, predsjednika Mandatne komisije Marko Rafaj, a Odbora za izbore i imenovanja Zoran Sertić. Većina odluka usvojena je s 12 glasova 'za', osam 'protiv', dok je Telar (DP) bio suzdržan. 

Nakon izbora, Dadasović je rekao kako nažalost, početak rada Gradskog vijeća u novom sazivu nije potvrdio zajedništvo, na koje se prije izbora uporno pozivao. Sve je vijećnike pozvao na suradnju, uz molbu da interese grada i njegovih građana stave ispred sitnih stranačkih interesa. Pozvao je na ozbiljnost i konstruktivni rad, uz napomenu da svi vijećnici imaju jednaka prava i obveze. 

Predstavnici HDZ-a su obavijestili vijećnike kako su s partnerima već osnovali oporbeni klub vijećnika, čiji je predsjednik Tomislav Kralj.

Kako je najavio predsjednik vijeća, prva radna sjednice održat će se u prvom tjednu srpnja.