Obavijesti

News

Komentari 7

Kod Vukovara našli uginule labudove, imali su ptičju gripu

Kod Vukovara našli uginule labudove, imali su ptičju gripu

Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen, poručili su u ponedjeljak iz Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede u ponedjeljak je izvijestilo da je od početka ožujka na području Vukovarsko-srijemske županije zamijećeno uginuće labudova, a kod tri je uginula labuda utvrđena influenca ptica podtipa H5N8. 

Kako se navodi u priopćenju, u razdoblju od 1. ožujka do danas na području Vukovarsko-srijemske županije u naseljima Podgrađe i Nijemci (općina Nijemci) zamijećeno je uginuće divljih ptica, crvenokljunog labuda.

"Tijekom predmetnog razdoblja u Centar za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta dostavljene su ukupno tri lešine divljih ptica te je kod dvije ptice laboratorijskim pretraživanjem utvrđena visoko patogena influenca ptica podtipa H5N8, dok je kod jednog labuda potvrđena influenca ptica podtipa H5N8, a utvrđivanje patogenosti je u tijeku", navode iz Ministarstva poljoprivrede.

Ističu i kako "nalaz sekvenciranja cijelog genoma prvog uginulog labuda upućuje na usku povezanost s izolatima virusa H5N8 detektiranim u divljim pticama i peradi u Rusiji i Kazahstanu te europskim zemljama, ali ne ukazuje na epidemiološku povezanost s VPIP potvrđenom na farmi tovnih purana u studenom 2020. godine".

Kod Bosuta pronašli mrtvog labuda, uginuo od ptičje gripe
Kod Bosuta pronašli mrtvog labuda, uginuo od ptičje gripe

Također, na području Parka prirode Kopački rit zamijećeno je povećano uginuće divljih ptica te je do sada pretražen uzorak jedne čaplje s negativnim rezultatom, a u tijeku je laboratorijsko pretraživanje ostalih uginulih divljih ptica, navode iz Ministarstva. 

Po podacima koje iznose, tijekom ove godine visoko patogena influenca ptica, prema sustavu za prijavu bolesti Europskoj komisiji, potvrđena je - na 15 lokacija koje drže ptice u zatočeništvu u šest država članica EU; na ukupno 644 gospodarstava s peradi u 16 država članica EU i dvije treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina), od čega najviše u Francuskoj (426 mjesta izbijanja) i Njemačkoj (98 mjesta izbijanja); te u divljih ptica u 23 države članice EU i četiri treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Ukrajina i Norveška). 

Ministarstvo podsjeća i da su u Republici Hrvatskoj na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 127/20).

Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. 

Također, posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije.

Propisano je i obavezno držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te obavezno držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja, podsjećaju iz Ministarstva, uz molbu da se u slučajevima pojave kliničkih znakova ili povećanog uginuća divljih ptica obavijesti veterinar ili se to javi na telefon broj 099/4392-507 radi organizacije uzimanja uzoraka u svrhu isključivanja influence ptica.

Virus H5N8 prešao na čovjeka, bit će opasno ako se udomaći
Virus H5N8 prešao na čovjeka, bit će opasno ako se udomaći

Inače, krajem studenoga 2020. godine bila je potvrđena influenca ptica na jednom gospodarstvu tovnih purana u Koprivničko-križevačkoj županiji, nakon čega su bile poduzete sve mjere za sprečavanje širenja virusa.

Ministarstvo je početkom ožujka ove godine izvijestilo o pojavi influence ptica na području Vukovarsko-srijemske županije, kada je influenca ptica tipa A podtipa H5N8 bila potvrđena kod uginulog labuda pronađenog na području rijeke Bosut, kod Podgrađa. 

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući i perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen, naveli su iz Ministarstva u priopćenju početkom ožujka.