Obavijesti

News

Komentari 7

Komercijalni turistički smještaj u srpnju s 1,5% manje noćenja

Za razliku od stranih, domaćih je turista u srpnju u komercijalni smještaj došlo više nego lani, za 11,3 posto ili 292,3 tisuće, a ostvarili su i 10,1 posto više noćenja ili 1,4 milijuna noćenja

U komercijalnom turističkom smještaju u srpnju je broj turista bio jednak kao u istom mjesecu 2018., njih nešto više od 4,3 milijuna, dok je noćenja bilo 25,5 milijuna ili 1,5 posto manje, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u četvrtak.

Strani turisti su u srpnju, kao i obično u hrvatskom turizmu, u komercijalnom smještaju bili u većini - došlo ih je nešto malo više od 4 milijuna, a ostvarili su 24,1 milijun noćenja, no time su u blagom minusu u odnosu na lanjski srpanj, od 1 posto u dolascima i 2,1 posto u noćenjima.

Domaći turisti s dvoznamenkastim porastima rasta, iz Njemačke pad

Za razliku od stranih, domaćih je turista u srpnju u komercijalni smještaj došlo više nego lani, za 11,3 posto ili 292,3 tisuće, a ostvarili su i 10,1 posto više noćenja ili 1,4 milijuna noćenja.

Takvim fizičkim prometom domaći su turisti među svim nacijama koje su dolazile i noćile u tim objektima u srpnju u dolascima bili na trećem mjestu, iza Nijemaca i Slovenaca, dok su u noćenjima na šestom mjestu, iza Nijemaca, Slovenaca, Poljaka, Čeha i Austrijanaca, od kojih su svi osim Slovenaca (porast od 1,4 posto) ostvarili manje noćenja nego u lanjskom srpnju. Njemačkih noćenja je uobičajeno bilo najviše, gotovo 4,8 milijuna, ali i 6 posto manje, poljskih gotovo 2 milijuna ili 9 posto manje, iz Češke 1,9 milijuna ili 7,2 posto manje, a iz Austrije 1,7 milijuna ili 3,2 posto manje.

Među tradicionalnim i ukupno europskim tržištima, s kojih su turisti u srpnju ostvarili važniji fizički turistički promet u komercijalnom smještaju su još Talijani, koji je i došlo i noćilo više nego u istom mjesecu 2018., a poraste noćenja ostvarili su još i turisti iz Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rusije, Ujedinjenog Kraljevstva (UK), Švicarske, Španjolske, Ukrajine i Srbije.

S dalekih tržišta s kojih je dolazio veći broj turista u srpnju su poraste noćenja u tim objektima ostvarili turisti iz sjeverne Amerike, uključujući i Kanadu i SAD, Brazila, Indija, Izraela, Japana, Kine, Koreje i Novog Zelanda.

Hoteli u blagom plusu, a kampovi i obiteljski smještaj u minusu

Po vrstama komercijalnih objekata, najviše dolazaka i noćenja turista u srpnju su imali obiteljski ili smještaj u kućanstvima - kod njih je došlo 2,3 milijuna turista ili 0,1 posto više nego u lanjskom srpnju, dok su sa gotovo 14,6 milijuna noćenja bilu u minusu od 1,4 posto.

Hoteli su sa 874 tisuće turista i 3,5 milijuna noćenja bili u plusu od 2 odnosno 0,3 posto, dok je 773,3 tisuće turista i 5,7 milijuna noćenja u kampovima pad od 3,3 posto i od 4 posto.

Važnije poraste noćenja imala su turistička naselja u hotelskim sustavima, od 10,5 posto, sa 875,6 tisuća noćenja, a najveći porast zabilježili su planinarski domovi, od 68,6 posto, ali na maloj bazi sa nešto malo više od 3.400 noćenja.

Među svim ostalim vrstama komercijalnih smještajnih objekata poraste noćenja od 1,1 posto imali su još samo hosteli, sa 246,3 tisuće noćenja, dok su ostali u manjim minusima.