News

Komentari 2

Liječnik za demenciju: Žuži je mislila da sam joj ljubavnik

Liječnik za demenciju: Žuži je mislila da sam joj ljubavnik

Jakovljevićevo izlaganje bazira se na njegovoj nedavno izašloj knjizi Kreativna psihofarmakoterapija koja sumira i obrazlaže metode liječenja dementnih osoba

U domu za stare i nemoćne Ivan Pavao II u Biljanama Donjim profesori iz KBC-a Zagreb, kirurg Mate Majerović i predstojnik klinike za psihijatriju Miro Jakovljević održali su jedinstveni stručni skup pod nazivom 'Unapređenje pristupa u radu s dementnim osobama'. Jakovljevićevo izlaganje bazira se na njegovoj nedavno izašloj knjizi Kreativna psihofarmakoterapija koja sumira i obrazlaže metode liječenja dementnih osoba.

- Zdravstvena zajednica zadnjih dvije godine bilježi jako veliki porast broja demencija, a Hrvatska je u tom smislu pri samom vrhu ljestvice jer je zbog pada nataliteta starijeg stanovništva sve više. Demencija je iznimno zabrinjavajuća prvenstveno jer se u dobi od 74 do 80 godina javlja kod čak 50 % osoba, a skrb za takve u osobe u Hrvatskoj nudi tek nekolicina ustanova. Kod demencije je važan pristup i zato smo za skup odabrali Dom Ivan Pavao II jer ono što su tamo osmislili u socijalnom smislu upravo je genijalno. Sveobuhvatni program u kojem između ostalog osobe treće dobi sami proizvode i hranu koju jedu za stariju je populaciju, a posebno onu dementnu izvrsna terapija koja im, ne biste vjerovali, može produžiti život čak i do deset godina' – kaže Jakovljević te dodaje da je dom u Ivan Pavao II u psihofarmakološkom smislu na svjetskom nivou. Jakovljević je izlaganje završio zgodom iz prakse, ispričavši kako je svojedobno liječio spisateljicu Žuži Jelinek koja je bolovala od demencije i za koju je bilo teško naći smještaj jer malo gdje je osoblje educirano za adekvatan pristup. Žuži mu je, kaže Jakovljević, na kraju razgovora kad ju je pitao zna li tko je on, simpatično dobacila, da zna – njezin ljubavnik.