News

Komentari 0

Mijenjajte zakon! Ova djeca su umrla jer ih nitko nije zaštitio

Mijenjajte zakon! Ova djeca su umrla jer ih nitko nije zaštitio

Sudovi traže mišljenje na mišljenje, pogotovo ako se ročište odgodi, i sve skupa traje cijelu vječnost, a djeca čekaju, kaže socijalna radnica. Samo udomljavanje nije komplicirano, ali udomitelja nema.

Stanje na terenu je užasno, mi nemamo kamo s djecom kad ih želimo maknuti iz problematične biološke obitelji! I zato što nemamo za njih alternativni smještaj, djeca u takvoj obitelji i dalje moraju ostati, to je grozno.