News

Komentari 39

'Nije istina da djeci koja idu na skijanje škola počinje kasnije'

'Nije istina da djeci koja idu na skijanje škola počinje kasnije'

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. jednako se odnosi na sve učenike

Ministarstvo i ministar Predrag Šustar nikada nije izjavio da djeca koja će biti na skijanju mogu ne doći do kraja tjedna na nastavu, a ostali moraju. Po tom pitanju stavovi su Ministarstva jasni i nedvosmisleni: Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. jednako se odnosi na sve učenike. No u slučaju možebitnog izostanka učenika s nastave primjenjuju se odredbe članka 4. stavka 3. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15.) kojima je propisano kako se neopravdanim izostankom ne smatra izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje, objavilo je u petak Ministarstvo obrazovanja te je medijima poslalo sljedeće priopćenje: .​

 

"U povodu neutemeljenog problematiziranja trajanja zadnjega tjedna zimskoga odmora učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2016./2017. od strane dijela javnosti i medija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta radi potpune i točne informacije očituje se kako slijedi.
Dana 5. travnja 2016. godine ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. (Narodne novine, br. 31/2016.). Odluka je stupila na snagu 13. travnja 2016. te zajedno s Kalendarom za školsku godinu 2016./2017. objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva, čime je ujedno postala dostupna cjelokupnoj javnosti. U razdoblju od skoro pet mjeseci, od kada je Odluka donesena, nitko do danas nije problematizirao sadržaj predmetne odluke i Kalendara. 
Stoga je Ministarstvo odlučilo još jednom izvijestiti cjelokupnu javnost o sadržaju Odluke i Kalendara, obrazložiti razloge koji su utjecali na njihovo donošenje, izvijestiti javnost o proceduri donošenja Odluke i Kalendara te dionicima koji su u tom procesu sudjelovali, kao i na prava županija, osnivača školskih ustanova, samih školskih ustanova i roditelja.
Kalendar rada za školsku godinu 2016./2017.
Sukladno odredbama predmetne Odluke:
nastava počinje 5. rujna 2016. godine, a završava 14. lipnja 2017. godine. Za učenike završnih razreda srednje škole nastava završava 19. svibnja 2017. godine;
prvo polugodište traje od 5. rujna do 23. prosinca 2016. godine;
zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2016. godine, a završava 11. siječnja 2017. godine; 
drugo polugodište traje od 12. siječnja do 14. lipnja 2017. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 19. svibnja 2017. godine;
proljetni odmor počinje 13. travnja, a završava 21. travnja 2017. godine;
ljetni odmor učenika započinje 16. lipnja 2017. godine.
Obrazloženje za donošenje Odluke:
Sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 48. st. 3.) odgojno-obrazovni rad u školi ostvaruje se u pravilu u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno u 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednjih škola u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno 32 nastavna tjedna.
Sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine nastavna godina počinje 5. rujna 2016. godine, odnosno prvog ponedjeljka u mjesecu rujnu, kako je uostalom i uobičajena praksa (uz neke iznimke kao što je to primjerice bilo u školskoj godini 2014./2015. kada je nastava započela 8. rujna 2014., odnosno u drugi ponedjeljak u mjesecu jer se 1. rujna 2014. – prvi ponedjeljak - činio preranim datumom za početak nastavne godine). Navedenim se ostavlja dovoljno vremena za nesmetanu provedbu sljedećih odgojno-obrazovnih procesa: 
provedbu popravnih ispita u jesenskome roku u osnovnoj i srednjoj školi;
provedbu e-Upisa u jesenskome, odnosno naknadnome roku u srednju školu; 
provedbu državne mature (DM) u jesenskome ispitnom roku; 
provedbu upisa na visoka učilišta (VU) u jesenskome roku.
Sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine nastavna godina završava 14. lipnja 2017. godine. Navedenim se prijedlogom ostavlja dovoljno vremena za nesmetanu provedbu sljedećih odgojno-obrazovnih procesa: 
provedbu dopunskoga rada u osnovnim i srednjim školama nakon završetka nastavne godine;
provedbu DM u ljetnome ispitnom roku na način da se većina ispita DM, posebice ispiti obveznoga dijela,  ne provode tijekom nastavne godine;
provedbu e-Upisa u ljetnome roku u srednju školu; 
provedbu upisa na VU u ljetnome roku.
Dugoročni cilj Ministarstva: da se prethodno spomenuti ispiti i upisi provode nakon (1)  završetka nastavne godine, odnosno (2) prije početka nove školske godine.
Trajanje zimskoga odmora 
U svezi s trajanjem zimskoga odmora, ističemo dvije važne činjenice:
Prema odredbama članka 8. Odluke o početku i završetku nastavne godine, županija s ostalim osnivačima školskih ustanova na svojem području može za osnovnu školu i/ili srednju školu drukčije planirati početak nastave u prvome polugodištu i/ili trajanje zadnjega tjedna zimskoga odmora, o čemu odlučuje Ministarstvo na prijedlog Ureda državne uprave na razini županije nadležnog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja. Do danas Ministarstvu nije dostavljen niti jedan zahtjev za drukčijim trajanjem zadnjega tjedna zimskoga odmora.
Sukladno odredbama članka 4. stavka 3. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/15.) propisano je kako se neopravdanim izostankom ne smatra izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje, i to:
u hitnim slučajevima usmeno od učitelja/nastavnika za izostanak s njegova sata;
pisano od razrednika za izostanak do 3 radna dana, ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana i učiteljskog/nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.
U skladu s navedenim, tijekom nastavne godine roditelj može od razrednika, ravnatelja ili učiteljskog/nastavničkog vijeća zatražiti izostanak svoga djeteta s nastave i to u slučajevima kao što su, primjerice, bolest, izlet, nesretan slučaj i sl. Razrednik, ravnatelj ili učiteljsko/nastavničko vijeće o tom zahtjevu samostalno odlučuje. 
Dodatna napomena:
U postupku donošenja Odluke i Kalendara za školsku godinu 2016./2017. sudjelovali su Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola, Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja te NCVVO.
Jednako tako, dana 30. ožujka 2016. godine između predstavnika MZOS-a, predstavnika Ministarstva turizma, predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Sektora za turizam održan je  u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta radni sastanak na temu Nacrta prijedloga Odluke. Na sastanku je razmotrena mogućnost da se početak nastavne godine zbog turističke sezone pomakne jedan do dva tjedna u rujnu, kao i to da se trajanje zimskog odmora, zbog sezone skijanja u siječnju, produlji na četvrtak i petak, odnosno na 12. i 13. siječnja. Ako bi se udovoljilo tim zahtjevima, završetak nastavne godine pomaknuo bi se na kraj lipnja, što bi - kako zbog vremenskih uvjeta (velike vrućine) tako i rokova vezanih uz pojedine procese - uvelike otežalo provedbu odgojno-obrazovnih procesa (provedba dopunskoga rada nakon završetka nastavne godine, provedba ispita DM, provedba upisa u srednje škole, provedba upisa na VU) te je zaključeno kako je predloženi kalendar najbolje rješenje jer je rađen u najboljem interesu učenika kao središta odgojno-obrazovnoga procesa. 
Jednako tako, na radnome sastanku dogovoreno je da se u predmetnu odluku uvrsti mogućnost prema kojoj županija s ostalim osnivačima školskih ustanova na svojem području može za osnovnu školu i/ili srednju školu drukčije planirati trajanje zadnjega tjedna zimskoga odmora. Tu mogućnost, kao što je već rečeno, u ovoj nastavnoj godini niti jedna županija, odnosno osnivač školskih ustanovi, nije iskoristila niti je to učinila neka školska ustanova.
Zaključno: 
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. donesena je u najboljem interesu učenika kao središta odgojno-obrazovnoga procesa". 

Najčitaniji članci