Obavijesti

News

Komentari 27

Novinarima zaštita od serijskih tužbi: 'Sudske odluke ne smiju biti način zastrašivanja medija'

Novinarima zaštita od serijskih tužbi: 'Sudske odluke ne smiju  biti način zastrašivanja medija'

Interes nam je da novinari mogu raditi slobodno, profesionalno, bez straha od takozvanih serijskih tužbi koje tada dovode do cenzure i autocenzure, rekla je ministrica Nina Obuljen Koržinek

U posljednje vrijeme novinari se često susreću sa SLAPP tužbama, no u interesu nam je da takvih tužbi bude što manje.

Naravno, pravo je svakoga tko je nezadovoljan nekim novinskim tekstom da pokrene postupak. Mislim da sudovi nekim svojim odlukama ne smiju biti sredstvo zastrašivanja medija. Vidimo da postoji vrlo neujednačena sudska praksa. Naš cilj je da se dijalogom i edukacijom sudaca, novinara i drugih sudionika medijske scene broj takvih postupaka bude što manji. Tome će se i ova radna skupina posvetiti, kazao je novinar Dušan Miljuš kao predstavnik Sindikata novinara Hrvatske nakon sastanka u Ministarstvu kulture i medija. Ondje se jučer prvi put okupila stručne radna skupina za oblikovanja politike suzbijanja SLAPP tužbi - neutemeljenih tužbi koje pokreću moćni pojedinci, a usmjerene su prema zastrašivanju i utišavanju kritičkih glasova u društvu o pitanjima od javnog interesa. U radnoj skupini sudjeluju novinari i predstavnici medijskog sektora, pravosudnih tijela, odvjetništva i akademske zajednice. Sastanak radne skupine prvi je korak, a provodi se na inicijativu Europske komisije, koja je lani u prosincu usvojila Akcijski plan za europsku demokraciju.

Diskografi zbog novog zakona o autorskim pravima napali Obuljen, novinari traže izmjene
Diskografi zbog novog zakona o autorskim pravima napali Obuljen, novinari traže izmjene

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek kaže kako će se upozoravati na potrebu ujednačavanja sudske prakse te educirati novinare i suce kroz Pravosudnu akademiju.

- Ono što nam je svima interes je da novinari mogu raditi slobodno, profesionalno, bez straha od takozvanih serijskih tužbi, a istodobno da kroz svoje mehanizme koregulacije i samoregulacije unutar profesije adresiraju probleme u radu, a ne da se odgovara tužbama, koje onda zapravo dovedu do cenzure i autocenzure te ugrožavaju slobodno djelovanje medija - rekla je ministrica.