News

Komentari 9

Orešković: Želimo viziju drugačijeg, modernog grada

Orešković: Želimo viziju drugačijeg, modernog grada

Supredsjednica Centra Dalija Orešković rekla je da će se na predstojećim izborima za zagrebačku Gradsku skupštinu zalagati za obnovu Zagreba, bolje upravljanje gradom i bolju komunalnu infrastrukturu

Orešković je na konferenciji za novinare ispred zagrebačke Gradske skupštine rekla i da "Centar" neće imati svoga kandidata za zagrebačkog gradonačelnika, jer, kako je pojasnila, i zbog toga što ih je i do sada već puno.

Istaknula je da će se u kampanji baviti trima glavnim temama - obnovom grada nakon razornog potresa, upravljanje gradom te komunalnom infrastrukturom i  prometom.

Smatra da bi se Hrvatski sabor, Vlada i zagrebačka Gradska skupština trebale premjestiti sa sadašnjih lokacija na neku drugu lokaciju jer, ustvrdila je, suvremeni administrativni i sigurnosni uvjeti traže drugačije uvjete i potrebe.

Orešković je rekla i da se Zagreb ne može obnavljati u zatečenim uvjetima već obnova treba predstavljati poticaj da se grad "obnovi, pomladi i ojača" te prilagodi suvremeni potrebama i pripremi za izazove stoljeća koja dolaze.

"Sabor, Vladu, Gradsku skupštinu, sva ministarstva, državna i javna tijela, gradsku upravu možemo smjestiti u jedan moderan i suvremen administrativni centar, primjerice negdje uz Savu", poručila je.  

Kaže i da si oni koji će imati priliku obnašati vlast nakon lokalnih izbora, 'ne smiju si priuštiti luksuz da razmišljaju isključivo u okviru jednog mandata i vlastitog vremena', nego moraju promišljati o budućnosti i potrebama Zagreba. 

"Tko god da pobjedi i dođe na dužnost gradonačelnika možemo mu čestitati ali istovremeno i poručiti: Jao pobjedniku jer su uistinu problemi grada Zagreba veliki " naglasila je.

Uspostaviti javni registar nekretnina u vlasništvu države i grada Zagreba

Posjetivši da su u potresu stradale brojne nekretnine javne namjene u Donjem Gradu, te stanovi u vlasništvu Grada Zagreba i države, Orešković je navela kako se sada ne zna broj tih nekretnina, tko ih koristi i pod kojim uvjetima.

Založila se za uspostavljanje javnog registra svih nekretnina u vlasništvu države i grada u Zagrebu, sa svim podatcima o sadašnjem stanju nekretnina i tko ih je i na koji način do sada koristio. 

Uz to, založila se za izradu plana obnove kako bi se znalo što će se obnovom dobiti, treba li sve ostati na istom mjestu na kojem se nalazi sada, ili je to, kaže, prilika da se mnoge u potresu teško oštećene zgrade prodaju, a od dobivenih sredstava se napuni proračun iz kojeg će se financirati daljnja obnova.

Orešković je rekla kako se zalažu da se obnova financira privatnim investicijama te, među inim, i samim potencijalom pojedinih nekretnina tako što će se dopustiti  njihova nadogradnja ili prenamjena.

Vezano za upravljanje Zagrebom, Orešković smatra da se bez racionalizacije u sustavu upravljanja neće moći ostvariti ono što treba. Stoga se zalažu za novu sistematizaciju upravnih tijela koja će upravu snažno racionalizirati i učiniti je dostupnijom građanima.

Uz to, zalažu se i za digitalizaciju procesa te demokratizaciju procesa odlučivanja na razini vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora uvođenjem različitih aplikacijama koje će građanima omogućiti sudjelovanje u odabiru projekata i načinu utroška proračunskih sredstava.  

"Želimo viziju drugačijeg, novog i modernog grada", rekla je Orešković.

Najčitaniji članci