News

Komentari 33

Ostojić: Liste čekanja prema zdravstvenom stanju pacijenta

Ostojić: Liste čekanja prema zdravstvenom stanju pacijenta

Objasnio da će postojati hitna procedura s rokom za pružanje usluge od 24 sata, brza procedura s rokom od tri dana i redovita procedura s rokom od 6 mjeseci

Ministar zdravlja Rajko Ostojić najavio je da će uvesti liste čekanja prema stupnju hitnosti zdravstvenog stanja pacijenta, javlja HRT.

Na konferenciji za novinare objasnio je da će postojati hitna procedura, odnosno pružanje usluge u roku od 24 sata, brza procedura unutar koje će rok biti tri dana i redovita procedura unutar koje će maksimalni rok za pružanje usluge biti šest mjeseci.

Od 2 tjedna do mjesec dana biti će stupanj hitnosti kod malignih bolesti, a od 12 do 18 tjedana kod ortopedskih operacija.

Na temelju analize liste čekanja koja je provedena početkom 2012. došlo se do zaključka da se vrijeme čekanja razlikuje od bolnice do bolnice, kao i da su uzroci problema kompleksni. Analiza je provedena u 48 bolnica za 16 dijagnostičkih i terapijskih postupaka. 

Među najčešćim razlozima dugog čekanja su loša organizacija sustava zdravstvene zaštite i loša definicija odgovornosti ministarstva, HZZO-a i bolnica. 

Najčitaniji članci