News

Komentari 1

Plenković ima sve što treba da pokrene reforme. Ako na jesen to ne učini, propadamo do kraja

Plenković ima sve što treba da pokrene reforme. Ako na jesen to ne učini, propadamo do kraja

Hrvatski je javni aparat tragično nesposoban - novac leži na cesti, to jest deponiran je u trezorima, valja se samo sagnuti i uzeti ga - nakon prezentacije projekata u koje će biti utrošen - ali mi to ne činimo

Da nije zauzet, Andrej Plenković mogao je mirne duše u jesen ući sa sloganom “Sad il’ nikad” i pokrenuti reforme.