Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Pravila nagradne igre: Tifon i fortuna daju stan za 200kn

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) te Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010) Tifon d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 41/XIII donosi

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Tifon i fortuna daju stan za 200 kuna"

 

KLASA: UP/I-460-02/16-01/545

URBROJ: 513-07-21-01/16-3

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom  "Tifon i fortuna daju stan za 200 kuna" je Tifon d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 41/XIII, OIB:77607495225.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe tvrtke Tifon d.o.o., te unapređenja  prodaje iste.

 

Članak 2.

Nagradna igra održava se u periodu od 1. rujna  do 31. prosinca  2016.

 

Članak 3.

Početak nagradne igre nazivom "Tifon i fortuna daju stan za 200 kuna" je četvrtak 1. rujna   2016. godine.

 

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti  budu objavljena na http://www.tifon.hr/ ,  www.facebook.com/tifon.hr i portalu www.24sata.hr

Članak 4.

Ukupni fond nagrada u nagradnoj igri "Tifon i fortuna daju stan za 200 kuna" iznosi 530000,00 kn  sa PDV-om, a čine ga slijedeće nagrade:

 Glavna nagrada:

1 x stan u Zagrebu, Zagrebačka cesta 192, dvosobni stan na 2. katu, ukupne neto korisne površine 47.95 m2, koji se sastoji od dnevnog boravka i blagovaonice, kuhinje, sobe, kupaonice i hodnika .  Jedinična vrijednost iznosi: 500000,00

    Sporedne nagrade:

30 x 1000 kn goriva na poklon kartici, jedinična vrijednost: 30000,00 kn

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Mehanizam nagradne igre

 

Članak 5.

 

Nagradna igra ima jedan mehanizam, uz račun od 200 kn i više, potrošenih na gorivo i/ili u trgovini, na benzinskim postajama Tifona, kupac stječe pravo sudjelovanja u NI. Prilikom izdavanja računa na kojem je iznos 200 kn ili više, programski izlazi slip za upisivanje podataka za sudjelovanje u nagradnoj igri. Svaki slip ima naznačenu vezu na koji račun se odnosi.

Slip na kojem su navedeni njegovi podaci (ime i prezime, adresa, broj telefona – obvezni podaci, e-mail, datum rođenja, anketno pitanje - opcionalno) ubacuje u kutiju koja se nalazi uz blagajnu, i na taj način sudjeluje u nagradnoj igri.

Kutije sa slipovima će biti odnošene s benzinskih postaja u pravilnim razmacima, te će do izvlačenja biti čuvane u prostorijama Uprave tvrtke Tifon d.o.o..

Svi slipovi ulaze za izvlačenje glavne nagrade. Dobitnici mjesečnih nagrada, kartice s gorivom, jednako dalje sudjeluju u igri - nakon izvlačenja uz komisiju, sastavljanja zapisnika, uručenja nagrade, slip se vraća u kutiju do glavnog izvlačenja – stana u Zagrebu.

Nagradna igra traje četiri mjeseca.

Svaki zadnji petak u mjesecu (30.9.,28.10.,25.11.), prva tri mjeseca,  provodi se izvlačenje dobitnika 10 Tifon poklon kartica s 1000 kn u gorivu ( jedno u rujnu, jedno u listopadu, jedno u studenome) uz prisutnost tročlane komisije imenovane od Uprave tvrtke Tifon d.o.o.. Zadatak komisije je nadgledanje izvlačenja, te nakon utvrđivanja ispravnosti kupona, sastavljanje zapisnika, objavljuju se dobitnici na  http://www.tifon.hr/, te www.facebook.com/tifon.hr. a  njihovi kuponi se vračaju u kutiju, do finalnog izvlačenja, odnosno izvlačenja glavne nagrade.

Glavna nagrada će se izvlačiti javno u prostorijama Uprave tvrtke Tifon d.o.o., uz prisutnost javnog bilježnika, te tročlane komisije imenovane od Uprave tvrtke Tifon d.o.o., i to 16.1.2017..

Svi kuponi su podložni provjeri.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi kupci - koji tijekom trajanja nagradne igre potroše 200 ili više kuna na benzinskim postajama Tifona, na gorivo i/ili proizvode iz trgovine.

Obavezni podaci za priznavanje ispravnosti slipa, koji programski izlazi uz račun, a koje kupci trebaju čitko ispisati su: ime, prezime, adresa; opcionalni su: broj telefona, e-mail adresa, datum rođenja, te anketno pitanje o navikama kupnje na benzinskim postajama Tifona, te ga trebaju ubaciti u kutiju – predviđenu za slipove, kod blagajne na benzinskim postajama.

U izvlačenju glavne nagrade sudjeluju svi slipovi koji su ubačeni u kutiju do 31.12.2016. 23:59:59 h, u izvlačenju za mjesečne nagrade, sudjeluju svi kuponi koji su sakupljeni s benzinskih postaja do 5 dana prije izvlačenja.

Sudionici u nagradnoj igri, te  dobitnici, prihvaćaju obavezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih na slipovima. Navedene podatke upotrijebit ćemo za direktni marketing. Ispunjenjem slipa, potrošač daje privolu da njegove osobne podatke Tifon smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje, a sa svrhom dostave daljnjih promidžbenih materijala Tifona i sadašnjih i budućih poslovnih partnera Tifona. Podaci će se čuvati dok sam potpisnik ne zatraži brisanje iz zbiraka.

 

Članak 6.

Dobitnici za glavnu i sporedne nagrade će se javno izvlačiti u prostorijama Uprave tvrtke Tifon d.o.o., Savska cesta 41/XIII, 10000 Zagreb uz nadzor tročlane komisije, za sporedne nagrade, te nadzor tročlane komisije i prisutnost javnog bilježnika za izvlačenje glavne nagrade. Izvlačenje glavne nagrade provest će se u ponedjeljak, 16. siječnja, 2017. godine nakon 10:00 sati.

 

Tročlana komisija i javni bilježnik nadziru izvlačenje nagrada, naznačenih u članku 4. ovih Pravila, te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik.

Svi pristigli slipovi podložni su provjeri.

Članak 7.

Dobitnici glavne i sporednih nagrada biti će objavljeni http://www.tifon.hr/, te www.facebook.com/tifon.hr. unutar osam dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.

 

Članak 8.

Priređivač nagradne igre osigurava objavljenju nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana službene obavijesti  o ostvarivanju dobitka u nagradnoj igri koja će biti upućena pismenim putem dobitniku. 

U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (izvlačenje rezervnih dobitnika pojedine nagrade nije dopušteno).

Ako dobitnik nagrade ne podigne u roku iz prethodnog stavka ovog članka, priređivač će ga ponovo u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obavijestiti o dobitku i odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od 8 niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 4.ovog članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

 

Članak 9.

Priređivač će u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

 

Članak 10.

 

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Porez na promet nekretnina snosit će priređivač u ime i za račun dobitnika nagradne igre, a na temelju Rješenja o razrezu  poreza po Poreznoj upravi. Troškove u vezi sa zemljišno-knjižnim prijenosom s priređivača (prodavatelja stana) na dobitnika nagradne igre, snosi dobitnik nagradne igre. Predmetna nekretnina izrađena je po sistemu „ključ u ruke“, te će ista biti predana dobitniku nagradne igre u roku koji je definiran u članku 9.

 

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenog weba tvrtke Tifon.

 

Članak 13.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

 

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodijeli suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljeni na službenim internetskim stranicama tvrtke Tifon.

Članak 15.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 11.8.2016. 

Možda vas zanima i ovo:
Message