News

Komentari 5

Probili drugi tunel za pristupne ceste prema Pelješkom mostu

Na Pelješcu je u utorak probijen 499 metara dug tunel Kamenice, a radi se o drugom probijenom tunelu na trasi pristupnih cesta prema Pelješkom mostu. Prošle godine probijen je i tunel Debeli Brijeg dug 2,4 kilometra. Oba tunela probijeni su prije zdanih rokova. Tunel Kamenice radi se u sklopu radova na izgradnji 2. dionice pristupne ceste Pelješkom mostu.

Probili drugi tunel za pristupne ceste prema Pelješkom mostu