Obavijesti

News

Komentari 4

Sabor nastavlja s raspravom o izmjenama Zakona o turističkim zajednicama zbog rasterećenja

Sabor nastavlja s raspravom o izmjenama Zakona o turističkim zajednicama zbog rasterećenja

Obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici su sve pravne i fizičke osobe koje na području turističke zajednice imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga

Sabor će u petak nastaviti s radom raspravom o Prijedlogu izmjena Zakona o članarinama u turističkim zajednicama kojim je predloženo smanjenje parafiskalnih davanja radi rasterećenja poduzetnika te time stvaranja poticajnog i konkurentnog poslovnog okruženja.

Tim zakonskim prijedlogom se predlaže smanjenje stopa za obračun i plaćanje članarine za 12 posto, omogućavanje Poreznoj upravi da rješenjem izmijeni visinu mjesečnog predujma članarine zbog značajnog pada poduzetničke aktivnost. Također će se urediti obračun paušalnog iznosa članarine kada osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu prvi put ishode rješenje o odobrenju u tekućoj godini, s obzirom na to da se članarina obračunava temeljem kapaciteta iz prethodne godine prema podacima iz sustava eVisitor.

Grbin HDZ-u: Mjere su blage jer vi nemate, reći ću hrabrosti, da ne kažem nešto prostije...'
Grbin HDZ-u: Mjere su blage jer vi nemate, reći ću hrabrosti, da ne kažem nešto prostije...'

Obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici su sve pravne i fizičke osobe koje na području turističke zajednice imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Pravna osoba koja se s više od 50 posto financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

Od ukupno prikupljenih sredstava članarine, 3 posto se izdvaja Poreznoj upravi za troškove evidencije, obračuna i naplate članarine te dostave podataka, 9 posto sredstava izdvaja se na posebni račun Hrvatske turističke zajednice u Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, 2 posto na posebni račun Hrvatske turističke zajednice u Fond za udružene turističke zajednice.

Oporba: Vlada nije pripremila zdravstveni sustav na vrijeme, Stožer je zakasnio s mjerama
Oporba: Vlada nije pripremila zdravstveni sustav na vrijeme, Stožer je zakasnio s mjerama

Preostala sredstva raspoređuju se na način da 65 posto sredstava pripada lokalnoj turističkoj zajednici, 15 posto sredstava regionalnoj turističkoj zajednici i 20 posto sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Uvažavajući posebne okolnosti u 2020. koje su izazvane pandemijom bolesti COVID-19, glede obveze plaćanja članarine turističkim zajednicama za privatne iznajmljivače, donesen je Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici kojim je propisano da se visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. umanjuje za 50 posto te da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne ležajeve.