News

Komentari 156

'Spalit ću se na Jakuševcu ako ga ne saniram za četiri godine'

'Spalit ću se na Jakuševcu ako ga ne saniram za četiri godine'

Europa može doći i vidjeti deponij uređen prema njenim standardima. Potrošit ćemo kubik drva za ovaj krijes, ali mi nećemo gorjeti, izjavio je Bandić davne 2003. godine

Požarište na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševac se još uvijek sanira. Gradonačelnik Milan Bandić ističe kako nema zagađenja, a o Jakuševcu je kroz 18 godina puno toga rekao. Među ostalim, i kako će se sam zapaliti na Jakuševcu ako ga ne sanira do 2005. 

Revizija projekta sanacije smetlišta Jakuševec te revizija korištenja 200 milijuna njemačkih maraka kredita Europske banke prioritetni su koraci koje namjeravam poduzeti kako bi se mogao ubrzati dovršetak radova na zagrebačkom odlagalištu (Lipanj 2000.)

Javno ću se spaliti na jakuševečkom smetlištu ako ga za četiri godine ne budem uspio sanirati. (2001.) 

Trenutačno se preslaguje zadnji milijun kubika smeća od ukupno osam. To je smeće naslagano posljednjih nekoliko godina, a "najmlađe" smeće najviše smrdi jer se nije još razgradilo. Ruža vjetrova nosi smrad u sve dijelove grada, pa se moramo strpjeti svi, ne samo Jakuševčani, do konca listopada, kada završava sanacija (lipanj 2003.) 

Svaka kuna uložena u reciklažna dvorišta i posude vratit će nam se duplo. (lipanj 2003.) 

c(rujan 2003.) 

Do 2010. godine otpad će se spaljivati na Jakuševcu koji je uređen u skladu s najvišim europskim dostignućima, a do tada trebamo napraviti spalionicu, odnosno urediti termičku obradu otpada od koje ćemo imati i dodatnu korist – proizvodnju energije. (svibanj 2005.) 

Stanovnici tih naselja koji također plaćaju porez i prirez imaju pravo biti ravnopravni građani Zagreba (prosinac 2005.) 

U ljeto 2001. obećao sam da ćemo se 'skuriti' ako ne završimo prvu fazu gradnje, što smo uspješno završili prije rokova uz goleme uštede. To nam je ostala misao vodilja da taj projekt izguramo do kraja. Nećemo stati dok posljednji kamion ne ode iz Jakuševca (lipanj 2007.)

Pred raspisivanjem smo tendera za međunarodni natječaj za spalionicu. Učinit ćemo sve da izaberemo najmoderniju tehnologiju (lipanj 2007.) 

Najčitaniji članci