News

Komentari 0

Suodgovornost za bespravnu gradnju snosi i sama država...

Suodgovornost za bespravnu gradnju snosi i sama država...

Carstva bespravne gradnje mogu se vidjeti u svakom kutku zemlje, a novčane kazne za takve očito nisu nikakva zapreka. Model rješavanja problema putem prijava građevinskoj inspekciji očito ne daje rezultate.

Nezainteresiranost ili nemoć države i lokalne samouprave jasno se vidi u bespravnoj gradnji, koja se odvija desetljećima. Slučaj devastacije uvale Vruje samo je jedan od takvih primjera. Divljim investitorima nije važno jesu li uzurpirali pomorsko dobro, državnu imovinu ili pak zaštićeno područje. Važan im je samo njihov interes. No praktički su od te iste države za takvo ponašanje dobili zeleno svijetlo,jer dok ona odreagira, ono već izgrade cijelo naselje. Carstva bespravne gradnje mogu se vidjeti u svakom kutku zemlje, a novčane kazne za takve očito nisu nikakva zapreka. Model rješavanja problema putem prijava građevinskoj inspekciji očito ne daje rezultate. Postupci su predugi i neučinkoviti, ali ništa se ne mijenja.