News

Komentari 14

Traže smjene: 'Sveti Duh ne obavlja pobačaje, jer svi ginekolozi imaju priziv savjesti'

Traže smjene: 'Sveti Duh ne obavlja pobačaje, jer svi ginekolozi imaju priziv savjesti'

fAKTIV napominje da je na čelu Klinike za ginekologiju i porodništvo Berivoj Mišković, liječnik koji smatra da je njegovo legitimno pravo da ne radi pobačaje te podržava molitelje koji ispred javnih bolnica uznemiravaju pacijentice

Feministički kolektiv fAKTIV upozorio je da KB "Sveti Duh" ne obavlja pobačaje radi priziva savjesti svih specijalista ginekologa te bolnice te traže smjenu predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo Berivoja Miškovića i ravnatelja Mladena Bušića.

Feministički kolektiv fAKTIV od Grada Zagreba, u čijem je vlasništvu ta bolnica, traži i osiguravanje dostupnosti zdravstvene skrbi za pacijentice u toj bolnici.

Podsjećajući kako su u studenom od Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba zatražili odgovor o dostupnosti pobačaja u KB "Sveti Duh", napominju kako su od uprave te bolnice dobili službeni odgovor da ta bolnica ne obavlja pobačaje na zahtjev radi priziva savjesti svih specijalista ginekologa Klinike za ginekologiju i porodništvo.

Gradskom uredu za zdravstvo, kojemu se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova obratilo u potrazi za informacijama odgovorili su da, kad se "bolnici obrati pacijentica sa zahtjevom za prekidom trudnoće, liječnici specijalisti ginekolozi Klinike za ginekologiju i porodništvo, sukladno članku 20. Zakona o liječništvu izvješćuju pacijenticu o svom prizivu savjesti te upućuju pacijenticu u druge zdravstvene ustanove na području Grada Zagreba”.

Upozorivši kako u KB "Sveti Duh" svi ginekolozi odbijaju pružiti zdravstvenu skrb pacijenticama koje žele pobacit, fAKTIV napominje da je na čelu Klinike za ginekologiju i porodništvo Berivoj Mišković, liječnik koji smatra da je njegovo legitimno pravo da ne radi pobačaje te podržava molitelje koji ispred javnih bolnica uznemiravaju pacijentice.

Uz to, sjedi i u povjerenstvu Ministarstva zdravstva koje će donositi smjernice za novi Zakon o pobačaju.

fAKTIV smatra i da je Grad Zagreb, kao osnivač KB "Sveti Duh", odgovoran za svaku ženu koja zbog potpuno neregulirane samovolje liječnika ne dobije zdravstvenu skrb na vrijeme.

"Pravo pacijentice na pristup zdravstvenoj usluzi jedno od temeljnih medicinskih načela. Tražimo brze i jasne sankcije za samovolju koja ugrožava naše zdravlje i živote, tražimo smjenu ravnatelja koji ne radi svoj posao, koji, štoviše, potiče svoje kolege i kolegice da ne rade svoj posao", poručuje ta udruga.

Budući da se cijeli liječnički kolektiv Klinike za ginekologiju i porodništvo poziva na Zakon o liječništvu, od KB ‘Sveti Duh’ traže pristup informacijama o razlozima korištenja priziva savjesti u toj bolnici, popis liječnika i liječnica koji odbijaju obavljati pobačaje.

Također traže popis radnji koje su poduzeli da prava pacijentica kojima su odbili pružiti skrb budu osigurana, odnosno informacije u koje zdravstvene ustanove na području Zagreba upućuju pacijentice te zapošljavanje ginekologinja i ginekologa koji se ne pozivaju na priziv savjesti, odnosno ne uskraćuju zdravstvenu skrb pacijenticama koje žele pobaciti.

Od gradske vlasti traže odgovornost i brigu o pacijenticama koje traže zdravstvenu skrb u bolnici čiji je osnivač Grad. Također, ukoliko bolnica odmah ne pristupi zapošljavanju ginekologa i ginekologinja koji su spremni obavljati svoj posao, od gradske vlasti traže smjenu predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo Berivoja Miškovića te ravnatelja KB ‘Sveti Duh’ Mladena Bušića jer krše prava pacijentica na pristup zdravstvenoj usluzi koja je zajamčena Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece.

Uz to, traže osiguravanje dostupnosti zdravstvene skrbi za pacijentice u bolnici kojoj je osnivač Grad Zagreb.

Feministički kolektiv fAKTIV ističe kako se vraćanjem prava na pobačaj u Ustav, iz kojeg je izbačen 1990. godine, može stati na kraj manipuliranju sa zdravljem i životima žena.

Najčitaniji članci