News

Komentari 137

U Hrvatskim vodama se boje spomenuti kuma Bože Petrova

U Hrvatskim  vodama se boje spomenuti kuma Bože Petrova

Pitali smo ih zbog čega je promijenjen statut i sniženi kriteriji za zamjenika generalnog direktora, ali u Hrvatskim vodama konkretne odgovore nismo dobili

Iako je Nikola Grmoja otvoreno priznao da će kum Bože Petrova, Mario Bukmir postati zamjenik direktora Hrvatskih voda, u toj ustanovi kao da se boje spomenuti ime kuma. Pitali smo ih zbog čega je promijenjen statut i sniženi kriteriji za zamjenika generalnog direktora, te jesu li kriteriji sniženi zbog zapošljavanja Maria Bukmira. 

Odgovor koji su poslali ima puno toga, ali ne i konkretne odgovore na ta pitanja. U statutu je izbačeno da zamjenik mora imati visoku stručnu spremu, te imati pet godina iskustva na rukovodećim poslovima u vodnom gospodarstvu. Sada mora imati višu spremu, te "specijalne vještine poput organizacije i koordinacije za donošenje odluka za koje je ovlašten, motiviranje radnika i davanje uputa za rad". 

Odgovor Hrvatskih voda donosimo u cijelosti:
 
"Predloženim izmjenama Statuta Hrvatskih voda smanjen je broj rukovodnih mjesta na poziciji zamjenika generalnog direktora s dva na jedan, smanjen je broj hijerarhijskih razina upravljanja s tri na dva te su decentralizirane odgovornosti upravljanja na direktore vodno gospodarskih odjela. Cilj ovih izmjena je veća efikasnost, operativnost i fleksibilnost u radu Hrvatskih voda. 
Naime, prema važećim odredbama Statuta zamjenici generalnog direktora su u poziciji izvršnog direktora pojedinog vodnog područja, jedan za vodno područje Dunava, a drugi za područje Jadrana. Hrvatske vode organizirane su na teritorijalnom principu te se vodna područja dijele na vodnogospodarske odjele kojima rukovode direktori. Na ovaj dosadašnji način isti poslovi obavljali su se u više ustrojstvenih jedinica i na više organizacijskih razina te je ovakva organizacijska struktura negativno utjecala na učinkovitost funkcioniranja pojedinog vodnog područja, između ostalog i zbog predugačkih linija rukovođenja. 
S novim izmjenama Statuta ojačat će se strateška i koordinacijska uloga generalnog direktora i njegovog zamjenika koji će rukovoditi operativnim poslovima od nacionalne važnosti. Kako bi sustav postao jednostavniji i učinkovitiji, a linije rukovođenja jasnije i kraće, ostale operativne poslove koje su, prema trenutno važećem Statutu, obavljala i dva dosadašnja zamjenika generalnog direktora, prema novom Statutu obavljat će isključivo direktori vodnogospodarskih odjela kojima su povećane ovlasti. 
 
Predloženim izmjenama Statuta koje se odnose na uvjete imenovanja zamjenika generalnog direktora predviđeni su  profesionalni kriteriji: odgovarajuća stručna sprema (preddiplomski i diplomski studij), radno iskustvo na konkretnim poslovima, stečene vještine, kako bi se osiguralo da kompetentna osoba obavlja posao zamjenika generalnog direktora. Uvođenje europskog prostora visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj pretpostavlja  implementaciju odvojenih razina studija, njihovo prepoznavanje te bržu i fleksibilniju integraciju s tržištem rada. Smatramo potrebnim napomenuti da smo stoga kao uvjet za ovu poziciju propisali i preddiplomski studij kako bi doprinijeli većoj fleksibilnosti s obzirom na potrebna znanja i vještine te opseg poslova, veću konkurentnost te napredovanje kroz profesionalna znanja."

Najčitaniji članci