News

Komentari 0

Ukupni dug opće države na kraju lipnja 86,1 posto BDP-a

Ukupni dug opće države na kraju lipnja 86,1 posto BDP-a

U odnosu na prethodne podatke, objavljene krajem rujna, ukupni dug opće države sada je nešto veći, dok je njegov udjel u BDP-u niži

Hrvatska narodna banka (HNB) u srijedu je objavila konačni podatak o ukupnom dugu opće države na kraju lipnja ove godine, prema kojima je on iznosio 340,8 milijardi kuna ili 86,1 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

U odnosu na prethodne podatke, objavljene krajem rujna, ukupni dug opće države sada je nešto veći, dok je njegov udjel u BDP-u niži. Naime prema prethodnim podacima, konsolidirani dug opće države na kraju lipnja bio je 340,6 milijardi kuna, što je činilo 87,4 posto BDP-a.

U usporedbi s krajem lipnja 2020. godine, ukupni dug opće države veći je za 11 milijardi kuna ili za 3,4 posto. Taj prirast duga na godišnjoj razini uzrokovan je porastom unutarnjeg duga za 5,2 milijarde kuna ili 2,4 posto te inozemnog duga za 5,9 milijardi kuna ili 5,2 posto.

Njegov udio u BDP-u krajem lipnja lani iznosio je 82,6 posto, a sada je za 3,5 postotnih bodova veći.

No, u odnosu na kraj drugog tromjesečja ove godine, kada je udjel duga u BDP-u iznosio 90 posto, krajem lipnja taj udjel je bio za 3,9 postotnih bodova niži. U odnosu na prethodno tromjesečje, za unutarnji dug bilježi se rast od 2,7 milijardi kuna ili 1,2 posto, a za inozemni dug pad od 2,4 milijarde kuna ili 2 posto, navodi se u novom HNB-ovom Statističkom priopćenju o dugu opće države za lipanj 2021.