News

Komentari 12

Varaždin: Zbog električnog kvara je uginulo 1000 svinja

U razdoblju od 27. do 28. lipnja u Kelemenu, na farmi za tov svinja u vlasništvu poduzeća iz Varaždina,uginulo je oko 1 000 svinja. Zbog kvara na električnim instalacijama, automatska sklopka je isključila napajanje ventilacijskog sustava strujom. Zbog toga nije bilo ventiliranja i dovoda svježeg zraka u prostore u kojima su bile svinje. Na teren su izašli i veterinari. Policija će o svemu izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.

Varaždin: Zbog električnog kvara je uginulo 1000 svinja