Obavijesti

News

Komentari 47

Vuk se pojavio na Papuku, nije ga bilo više od 60 godina...

Vuk se pojavio na Papuku, nije ga bilo više od 60 godina...

Iako je ranije bilo priče o pojavljivanju vukova, iz Parka prirode tvrde kako je ovo prvi pravi dokaz o pojavi vuka u posljednjih 60 godina. Ravnatelj Parka objašnjava kako vuk nije opasnost za stočare

Vuk se pojavio na Papuku nakon 60 godina!

POGLEDAJTE VIDEO: Vuk na Papuku

Pokretanje videa ...

- Nakon obavljenih analiza snimki koje su nastale početkom studenog ove godine na kamerama Čuvarske službe Parka prirode Papuk sa sigurnošću možemo reći da je na području Parka nakon više od 60 godina zabilježena prisutnost vuka. Iako u proteklom razdoblju na području Papuka osim priča o pojavljivanju vuka i nekom izvršenom nezakonitom odstrelu nitko nije zabilježio opažanje, odnosno poslao podatak koji bi ukazivao na pojavnost ili prisutnost vuka, ovom snimkom, potvrdili su brojni stručnjaci, doista se radi o prvom pravom dokazu da je Papuk mjesto na koje se vuk vratio -- poručili su iz Parka prirode te otkrili kako će se sad pratiti pojava vuka:

Kako bi istražili teren i započeli sa praćenjem znakova pojavnosti vuka, Čuvarska služba Parka prirode Papuk, stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirali su prvi stručni terenski obilazak prilikom kojeg je utvrđen način na koji će čuvari prirode, šumari i lovci pratiti, bilježiti, ali i spremati sve znakove koji bi upućivali na prisutnosti vuka.

- Nakon što smo nedvojbeno dokazali prisutnost vuka u Parku prirode Papuk, obavili smo razgovore sa gotovo svim korisnicima prostora, upoznali ih sa činjenicama koje upućuju na to da pojavnost vuka nije neočekivana, ali ono što je najvažnije u ovom trenutku da ne predstavlja opasnost niti za fond divljači kojom se gospodari, a jednako tako niti za stočare. Ranija nagađanja o šteti na stoci na širem području oko Papuka pokazala su se pogrešnima jer je utvrđeno da nije bila riječ o napadima vukova, nego pasa koji su bili bez nadzora lutali navedenim područjem – rekao je Alen Jurenac, ravnatelj Parka.