'Zatrpane radnike smo tri sata otkopavali lopatama i strojem. Ne pamtim takvu intervenciju' - Komentari | 24sata
Obavijesti