Potrošač

Komentari 2

Energetski certifikati: Zašto su važni i gdje ih možete dobiti?

Energetski certifikati: Zašto su važni i gdje ih možete dobiti?

Deset puta je jeftinije ako cijela zgrada izrađuje energetski certifikat, nego da ga vlasnici stanova rade zasebno, a bez njega se stan više ne može prodati

Koliki su troškovi dobivanja energetskog certifikata za stan od, primjerice, 80 kvadrata? 

Ono što je važno i što stalno sugeriramo građanima jest da rade samo jedan energetski certifikat za cijelu zgradu s, primjerice, deset stanova, a ne za svaki stan posebno. To onda po stanu stoji od pet do deset puta manje. Što je veća zgrada, cijena po stanu je manja, objašnjavaju u tvrtki RITEH i dodaju da, ako je riječ o novogradnji do 400 m2, nije potreban energetski pregled i cijena certifikata je oko 1700 kuna. Ali ako je riječ o postojećoj zgradi, cijena energetskog pregleda s izvješćem i energetskim certifikatom je od četiri do šest tisuća kuna, ovisno o stanju dokumentacije, godini gradnje, lokaciji... Za postojeći stan od 80 kvadrata cijena certifikata može biti do 2700 kuna.

Koje je sve dokumente potrebno  imati prije traženja i dobivanja energetskog certifikata te moraju li ga imati svi objekti?

Ako je riječ o postojećoj zgradi, dobro bi bilo da postoje nacrti jer su tada pregled objekta i certifikat brže gotovi. Podaci o vlasniku, katastarska čestica i katastarska općina potrebni su pri samom izdavanju certifikata. Energetski certifikat ne moraju imati nove i postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, a manje su od 50 četvornih metara. Zatim zgrade koje imaju vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje. Od obveze posjedovanja certifikata izuzete su i crkve, jednostavne građevine, postojeće zgrade koje se prodaju kod ovrhe ili se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji. Ne moraju ga imati ni zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH, kao ni one koje se ne griju ili se griju na temperaturi do 12 stupnjeva. Zgrade, stanovi, kuće i ostali objekti koji se daju u najam ili leasing certifikat će morati imati od 1. siječnja 2016. godine. 

Kome se građani trebaju obratiti kad traže certifikat i kako izgleda procedura?

Moraju se obratiti ovlaštenim tvrtkama za energetsko certificiranje. Nakon prihvaćanja ponude, primjerice, inženjer tvrtke RITEH izlazi na pregled objekta ili stana. Kad je gotov, vlasniku predaje certifikat, a njegova tvrtka šalje certifikat i izvješće u ministarstvo. 

Kako izgleda certifikat? 

Energetski certifikat za nekretnine sličan je onima na električnim uređajima. Ima osam razreda potrošnje energije, od A+ do G. Razred G nekretninu svrstava u najlošiju kategoriju na tržištu i može joj rušiti cijenu, a najbolja kategorija je A +.