Promo sadržaj

Komentari 0

Banka koja podizanje kredita čini lakšim

Banka koja podizanje kredita čini lakšim

Ako želite izbjeći nepotrebne dolaske u banku, a potreban vam je kredit odmah, pronašli smo jedinstvene kreditne proizvode koji će sigurno zadovoljiti vaše potrebe

Iako je uobičajena praksa kredite refinancirati namjenski, specifičnost kredita za refinanciranje Podravske banke leži u tome što je njime moguće objediniti sve kreditne obveze u drugim bankama u jedan povoljniji kredit. Drugim riječima, bez obzira na to odnose li se vaša zaduženja na gotovinski ili stambeni kredit, prekoračenje po tekućem računu ili limite po kreditnim karticama, u Podravskoj banci imate mogućnost objediniti ih u jednu kreditnu obvezu, s jednom mjesečnom ratom i na željeni rok. Jesmo li spomenuli kako su kamatne stope izuzetno prihvatljive za još lakšu otplatu? Tako se krediti Podravske banke za podmirenje kreditnih obveza u drugim bankama odobravaju u iznosu do 250.000 eura (2 milijuna kuna), uz efektivnu kamatnu stopu već od 3,56%. Osim toga, kredit se može uvećati do 30% iznosa kredita kojim se zatvaraju kreditne obveze u drugim bankama te isplatiti na tekući račun klijenta, bez dokumentiranja namjene.

Gotovinski krediti još su jedan razlog zbog kojih je Podravska banka vaš logičan izbor prilikom odabira kredita. Zahvaljujući dobro optimiziranim procesima, vrijeme odobravanja kredita dodatno je skraćeno, kao i broj dolazaka u banku, a kredit se odobrava uz osnovne instrumente osiguranja. Gotovinske kredite POBA odobrava u iznosu do 30.000 eura (225.000 kn), na rok otplate do 12 godina i uz efektivnu kamatnu stopu od 6,1%. Uz mogućnost produženja roka otplate kredita do 18 mjeseci, ali i dopunu odobrenog iznosa kredita bez promjene roka otplate, brojne su pogodnosti ovog gotovinskog kredita zbog kojih nećete morati razmisliti dva puta prije njegovog uzimanja. 

Ne dopustite da vas slaba informiranost ili strah od kamatnih stopa spriječi u odabiru najpovoljnijih kredita, zato posjetite najbližu poslovnicu Podravske banke i poklonite povjerenje banci koja leži na stoljetnim temeljima tradicije.