Promo sadržaj

Komentari 0

Štete li elektromagnetska zračenja našem zdravlju?

Štete li elektromagnetska zračenja našem zdravlju?

Zamislite život na udaljenom otoku. Zamislite da je nekome potrebna operacija, a da je prva bolnica udaljena stotinama kilometara, da je potrebno osigurati prijevoz pacijenta, hitnu medicinsku ekipu i to sve u vrlo kratkom vremenu. I pomislite kako bi to moglo izgledati uz suvremenu tehnologiju

U okviru kampanje Povezani smo sigurni razgovarali smo s liječnicom Matijanom Jergović, doktoricom znanosti, specijalisticom epidemiologije i zdravstvene ekologije i voditeljicom Odjela za procjenu rizika i logistiku na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Pitali smo je što znanost misli o novim tehnologijama i trebamo li biti zabrinuti zbog utjecaja tehnologije na naše zdravlje.

Već danas nam je potpuno jasno u kojoj mjeri mreže nove pete generacije mogu promijeniti medicinu. Omogućit će virtualnu dijagnostiku, teleoperacije, daljinski monitoring pacijenata i životnog i radnog okoliša. Omogućit će operacije na daljinu što je sjajno za pomoći stanovnicima otoka ili udaljenih područja gdje nema dostupne zdravstvene zaštite. Osigurat će kvalitetnu i trajnu pohranu digitalnih podataka o pacijentima, brzi prijenos zdravstvenih podataka liječniku ili članu obitelji da je potrebna pomoć pacijentu. Jednako tako, mogućnost trenutačnog slanja fotografija i videozapisa veoma visoke razlučivosti olakšat će u budućnosti svima da u svakom trenutku jave liječniku pojedinosti s vizualima, prema kojima oni mogu postaviti dijagnozu. Pomoći će liječnicima pratiti starije pacijente koji možda žive sami te im olakšati brzu reakciju, ukoliko je potrebno. Sve te pogodnosti omogućit će liječnicima da jednog dana preglede i operacije obavljaju štedeći novac i vrijeme.

Mreže nove pete generacije mijenjaju modernu medicinu, mijenjaju naš svijet i način na koji živimo – ubrzavaju pristup informacijama, omogućavaju nam komunikaciju s raznim kanalima i mrežama, sa strojevima, ali i međusobnu komunikaciju između strojeva što je posebno važno u industriji, poljoprivredi, prometu i obrazovanju. Skraćuju vrijeme koje trošimo na svakodnevne obaveze kao što su plaćanje računa i kupovina namirnica i ostavljaju vremena za kvalitetno vrijeme s obitelji i prijateljima. 

Hrvatska udruga poslodavaca pokrenula je edukativno-informativnu kampanju Povezani smo sigurni s ciljem davanja odgovora na pitanja o tehnologiji i njezinom utjecaju na naše živote i zdravlje. Moderna tehnologija važna je za razvoj gospodarstva i društva, a točne znanstvene informacije o tome što nam nova tehnologija donosi i kako utječe na nas važne su nam da bismo je prihvatili.

I baš zato kampanja Povezani smo sigurni – informiraj se i educiraj!