Promo sadržaj

Komentari 0

Što se najavljenim izmjenama Zakona o obrtu mijenja za obrtnike?

Što se najavljenim izmjenama Zakona o obrtu mijenja za obrtnike?

Na 178. sjednici Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta usvojila je i u saborsku proceduru uputila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

Izmjenama i dopunama ovog Zakona doprinosi se ostvarenju Programa ove Vlade u kojem je obrazovni sustav usklađen  s potrebama tržišta rada te u kojem poslodavci postaju partneri obrazovnim institucijama i zajedno odlučuju o upisnim programima i kvotama. 

Izmjene i dopune Zakona o obrtu pokrenute su, između ostaloga, u svrhu unapređenja sustava obrazovanja za vezane obrte koji se provodi po modelu naukovanja temeljem kojeg se stječu vještine za samostalan rad, usvajaju poduzetničke vještine neposredno u gospodarstvu te olakšava prelazak u svijet rada. Nakon završenog naukovanja, a u sklopu završnog rada polagat će se naučnički ispit kojim se neposredno provjeravaju i dokazuju kompetencije te se ostvaruje vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Izmjenama i dopunama Zakona doprinijeti će se podizanju kvalitete strukovnog obrazovanja usmjerenog na znanje i kompetencije stečene na radnom mjestu.

Neke od izmjena koje predviđa novi Zakon o obrtu: 

U preostalom dijelu Zakona planira se ukidanje cijene obrtnice, ukidanje cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja, ukidanje Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt te produljenje ukupnog trajanja sezonskog obavljanja obrta sa 6 na 8 ili 9 mjeseci, kao dio ili doprinos administrativnom rasterećenju obrtnika.