Promo sadržaj

Komentari 0

Završetak ogrjevne sezone 2020./2021.

Završetak ogrjevne sezone 2020./2021.

U skladu s vremenskim uvjetima HEP-Toplinarstvo je 10. svibnja 2021. započelo s podešavanjem automatske regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti ogrjevnu sezonu 2020./2021. za približno 130.000 krajnjih kupaca u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću

Za podešavanje automatske regulacije u svim toplinskim podstanicama potrebno je određeno vrijeme, a nakon toga HEP-TOPLINARSTVO započinje s radovima na toplinskim sustavima. S ciljem povećanja sigurnosti i pouzdanosti isporuke toplinske energije, HEP-TOPLINARSTVO u razdoblju izvan ogrjevne sezone planira provesti revitalizaciju približno 29,5 kilometara postojeće vrelovodne trase te izgradnju oko 3,5 kilometra nove trase.

Krajnji kupci u razdoblju izvan ogrjevne sezone, odnosno do početka rujna, imaju mogućnost provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim prostorima. Prije izvođenja radova trebaju se obratiti ovlaštenom predstavniku suvlasnika ili upravitelju zgrade, kako bi se osiguralo pražnjenje pogonske vode iz sustava zgrade. Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-Toplinarstvu pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije. Ogrjevna sezona 2021./2022. započet će u skladu s vremenskim uvjetima, a najranije 15. rujna 2021. godine.