Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata
0 komentara

24sata vam daruje 24 Delimano Joy sjeckalica

Ako si vjerni pretplatnik 24sata nazovi broj 012424244 od 13:00 - 14:00 i osvoji Delimano Joy sjeckalicu. Požuri, 24sata nagrađuje samo one najbrže.

0 komentara

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„24sata vam daruje 24 Delimano Joy sjeckalica“

Članak 1: ORGANIZATOR
Natječaj „24sata vam daruje 24 Delimano Joy sjeckalica“ raspisuju: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 3D, koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA
Nagradni natječaj, u kojem pretplatnici trebaju nazvati telefonski broj , raspisuje se u svrhu nagrađivanja vjernih pretplatnika. Nagradni natječaj traje od 30.11.2018. do 30.11.2018. u novinama 24sata.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR:
Nagrada: 24 Delimano Joy sjeckalica

Članak 4: PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju samo pretplatnici 24sata u razdoblju od 30.11.2018. do 30.11.2018. od 13:00-15:00 sati. I to prvih 24 pretplatnika koji nazovu na broj 01 24 24 244. a koji su minimalno godinu dana u preptlati, uredni su platiše te koji unatrag godinu dana nisu dobili kućanski aparat u nagradnom natječaju za pretplatnike.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 5: PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila. Ako dobitnik u roku od 6 sati ne odgovori na e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu od strane pobjednika.

Organizatori se mogu odlučiti za drugog dobitnika, ako se prvi ne javi vrijeme, prema pravilima Natječaja.

Članak 6: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.

Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.

Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 7: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.


Članak 8: POREZI
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 9: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 10: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

24sata d.o.o.

 

Message