Viral

Komentari 28

Povezivanje umova: Svi ljudi imaju sposobnost telepatije

Povezivanje umova: Svi ljudi imaju sposobnost telepatije

Pošiljatelj poruke ne smije biti nimalo skeptičan prema telepatiji, a stanje uma slično sanjarenju najbolje prima poruke i ostvaruje telepatsku vezu

Tijekom Hladnog rata na Institutu Stanford, Institutu za psihološka istraživanja u New Yorku i drugim tajnim laboratorijima američka vojska i CIA koristili su se telepatima koji su kroz tajni projekt Stargate špijunirali Ruse, a da se nisu niti maknuli iz Amerike. 

Prema svjedočenju telepata Josepha McMoneaglea, koji je bio špijun sve do ukidanja projekta 1995., tom je tehnikom “gledanja na daljinu” uspio otkriti skrivene baze na drugom kraju svijeta. Špijuni su se najprije oslanjali na telepatsku vezu s drugim čovjekom, a poslije samo na zemljopisnu kartu. 

Najveći uspjeh operacije Stargate bio je 1979., kad su razotkrili gradnju i lokaciju najveće ruske nuklearne podmornice klase Typhoon više kilometara u unutrašnjosti zemlje. Važnu ulogu imali su i u talačkoj krizi 1979. u Iranu. Tad su “vidjeli” u kakvu su stanju taoci i u kakvim ih uvjetima drže. 

Nedavni pokus s McMoneagleom, u kojem je pokušao otkriti lokaciju jedne žene, pokazao je dvosmislene rezultate i nastavak neobične igre između fascinacije telepatijom i čiste znanosti. Na odjelu za parapsihologiju Sveučilišta u Edinburghu dr. Paul Stevens pokušava dokazati kako svi ljudi imaju sposobnost telepatije. Ljude promatra u potpuno opuštenu stanju sličnu sanjarenju, u kojem je um otvoren za nove informacije. Razvijanje telepatskih sposobnosti traži vježbu i talent, no rezultat je razumijevanje i sebe i drugih na potpuno novoj i dubljoj razini.

Zenerove karte

Klasični testovi za testiranje telepatije teže jednostavnosti, a Zenerove karte su najpoznatije. Sastoje se od 25 karata na kojima je pet simbola. Statistički je mogućnost pogotka 20 posto, a za demonstraciju telepatije treba konstantno pogađati više. Zenerove karte možete i isprintati sa stranice www.psychicscience.org/zener.aspx.