Pravila nagradne igre: "Bingo 20" | 24sata
Obavijesti

Viral

Komentari 1

Pravila nagradne igre: "Bingo 20"

Pravila nagradne igre: "Bingo 20"

U razdoblju od 21. srpnja do 28. rujna, na bazi tjednog kola, sudjelujte u SMS nagradnoj igri. Rješavajte nagradne skandinavke, sudoku, pitalice i drugo u dnevnom izdanju 24sata i osvojite vrijedne nagrade.

VIDEO

Članak 1. 

Priređivač nagradne igre pod nazivom "Bingo 20" je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" i web stranice www.24sata.hr. 

Članak 2. 

Nagradna igra održava se u razdoblju od 21.7.2022. do 28.9.2022. u deset kola. 

Članak 3. 

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na http://www.24sata.hr/. 

Članak 4. 

 Svaki dan trajanja nagradne igre bit će objavljeno: mala križaljka, isprepletena kocka, nagradna pitalica, skandinavka, sudoku, osmosmjerka, genijalac križaljka. Jedno od toga potrebno je riješiti kako bi se moglo sudjelovati u nagradnoj igri. Uz iznimke blagdana kada će izlaziti dvobroj ili trobroj tiskanog izdanja 24sata te će iste enigmatske igre biti objavljene jedan dan, a rješenje će vrijediti za narednih jedan (dvobroj) ili dva dana (trobroj). Svakoj od navedenih enigmatskih igara dodijeljena je ključna riječ uz koju sudionici šalju rješenja: 

MALA KRIŽALJKA - ključna riječ: BINGO 

NAGRADNA PITALICA – ključna riječ: BINGO 

VELIKA NAGRADNA SKANDINAVKA – ključna riječ: BINGO 

SUDOKU – ključna riječ: BINGO 

OSMOSMJERKA – ključna riječ: BINGO 

Članak 5. 

Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre pošalju uz ispravno rješenje, pripadajuću ključnu riječ i osobne podatke (ime, prezime, adresu i grad) na broj 60024. (Jedinična cijena SMS poruke je 2,40 kn s PDV-om.) 

Članak 6. 

Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s minimalno jednom prijavom (SMS porukom) sa samo jednim od točnih rješenja. U SMS poruci može se poslati samo jedno točno rješenje s pripadajućom ključnom riječi. Poruke koje nisu ispravno poslane ili su nepotpune ne ulaze u izvlačenje. U izvlačenje također ne ulaze poruke poslane s točnim rješenjem, ali izvan perioda trajanja kola. Svi sudionici nagradne igre prihvaćaju da se njihovi brojevi mobitela koriste kasnije u promotivne svrhe. 

Članak 7. 

Nagradna igra održava se u deset kola: 

289. kolo od 21.7.2022. u 00:00:00 do 27.7.2022. u 23:59:59 

290. kolo od 28.7.2022. u 00:00:00 do 3.8.2022. u 23:59:59 

291. kolo od 4.8.2022. u 00:00:00 do 10.8.2022. u 23:59:59 

292. kolo od 11.8.2022. u 00:00:00 do 17.8.2022. u 23:59:59 

293. kolo od 18.8.2022. u 00:00:00 do 24.8.2022. u 23:59:59 

294. Kolo od 25.8.2022. u 00:00:00 do 31.8.2022. u 23:59:59 

295. kolo od 1.9.2022. u 00:00:00 do 7.9.2022. u 23:59:59 

296. kolo od 8.9.2022. u 00:00:00 do 14.9.2022. u 23:59:59 

297. kolo od 15.9.2022. u 00:00:00 do 21.9.2022. u 23:59:59 

298. kolo od 22.9.2022. u 00:00:00 do 28.9.2022. u 23:59:59 

Članak 8. 

289. kolo: 1 x Panasonic TU 400 - 499kn 

290. kolo: 1 x Panasonic TU 400 - 499kn 

291. kolo: 1 x Panasonic TU 400  - 499kn 

292. kolo: 1 x Panasonic TU 400 - 499kn 

293. kolo: 1 x Panasonic TU 400 - 499kn 

294. kolo: 1 x Panasonic TU 160 - 399kn 

295. kolo: 1 x Panasonic TU 160 - 399kn 

296. kolo: 1 x Panasonic TU 160 - 399kn 

297. kolo: 1 x Panasonic TU 160 - 399kn 

298. kolo: 1 x Panasonic TU 160 - 399kn 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda (PDV uključen): 4.490,00kn. 

Nagrada nije zamjenjiva za novac. 

Članak 9. 

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa. 

Članak 10. 

Priređivač nagradne igre zadržava pravo promjene fonda nagrada u istoj ili većoj vrijednosti. 

Članak 11. 

Javna izvlačenja nagrada održat će se: 

289. kolo 28.07.2022. do 14:00 sati 

290. kolo 04.08.2022. do 14:00 sati 

291. kolo 11.08.2022. do 14:00 sati 

292. kolo 18.08.2022. do 14:00 sati 

293. kolo 25.08.2022. do 14:00 sati 

294. kolo 01.09.2022. do 14:00 sati 

295. kolo 08.09.2022. do 14:00 sati 

296. kolo 15.09.2022. do 14:00 sati 

297. kolo 22.09.2022. do 14:00 sati 

298. kolo 29.09.2022. do 14:00 sati 

u prostorijama 24sata d.o.o. u Oreškovićevoj 6H/1, Zagreb. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz baze sudionika u kojoj će se nalaziti podaci svih sudionika, putem sučelja poduzeća IT1 d.o.o. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija, koja će o tijeku javnog izvlačenja voditi zapisnik. 

Članak 12. 

U slučaju dobitka nagrade, sudionici se obvezuju Priređivaču staviti na raspolaganje svoje osobne podatke potrebne za potrebe izvlačenja nagrade te za potrebe objave imena dobitnika u dnevnim novinama 24sata u roku unutar deset dana od završetka pojedinog kola, sukladno zahtjevu Priređivača (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja dobitnika i kontakt brojeve telefona, broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja i naziv izdavatelja). U slučaju da dobitnik odbije dati svoje podatke Priređivaču nagradne igre u roku koji odredi Priređivač, postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10). 

Članak 13. 

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku. 

Članak 15. 

Svaki dobitnik nagrade će u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitaka biti obaviješten o nagradi pisanim putem ili kontaktiran putem poziva, SMS poruke ili maila.  

Dobitnicima, nakon obavijesti o dobitku, nagrade će biti poslane na kućnu adresu navedenu u dobitničkoj SMS poruci. Po primitku nagrade, dužnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača ( 24sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 010 Zagreb) s naznakom „SPORAZUM: Nagradna igra – Bingo 20“, a drugi primjerak Potvrde sačuvati. 

U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, Priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. 

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika. 

Članak 16. 

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom Sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. 

Članak 17. 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. 

Članak 18. 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska. 

Članak 19. 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji. 

Članak 20. 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. 

Članak 21. 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 

Klasa i urbroj su sljedeći:

KLASA: UP/I-460-02/22-01/313

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 07. srpanj 2022.

Pravila o korištenju osobnih podataka: 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri „Bingo 20“ koja se održava od 21.7.2022. do 28.9.2022. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre. Pohrana i obrada osobnih podataka vršiti će se tijekom perioda 21.7.2022. do 12.10.2022., a od dana zaprimanja Vaših podataka. Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva 24sata d.o.o.. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite odjel marketinga slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti   trgovačko društvo 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu  Oreškovićeva 6H/1,10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Komentari 1

VIDEO

Najbizarnije seks priče iz doba antike: 'Analne' kazne, erotska salata i gladijatori kao starlete
PERVERZNI VLADARI

Najbizarnije seks priče iz doba antike: 'Analne' kazne, erotska salata i gladijatori kao starlete

Kako bi održali svoj libido, muškarci starog doba jako su vodili računa o prehrani. Grci su vjerovali da zelena salata loše utječe na erekciju...