Viral

Komentari 0

Pravila nagradnog natječaja: '24sata te vodi na koncert Stefanovskog i Zagrebačke filharmonije'

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

'24sata vodi te na koncert Stefanovskog i Zagrebačke filharmonije'

 

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj '24sata vodi te na koncert Stefanovskog i Zagrebačke filharmonije' raspisuju: 24sata d.o.o. , OIB: 78093047651, Oreškovićeva 3D, 10 010 Zagreb i Zagrebačka filharmonija, Trg Stjepana Radića 4, p.p. 909, 10000 Zagreb, OIB: 38657725741 (u daljnjem tekstu: Organizatori), koji imaju sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži točan odgovor na pitanje „U kojem glazbenom ciklusu Zagrebačke filharmonije će se održati koncert „GUITAR FEVER by VLATKO STEFANOVSKI?“ priređuje se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj održava se dana 2.4.2019. na Facebook stranici 24sata.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR:

Nagrada:

- 2 x ulaznice za dvije osobe na koncert „GUITAR FEVER by VLATKO STEFANOVSKI“

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 1000 kuna. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Članak 4: PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Hrvatskoj i/ili inozemstvu, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), koji 2.4.2019. točno odgovore na nagradno pitanje u komentaru na Facebook stranici 24sata.

Sudionik nagradnog natječaja jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci ispravni.

Organizatori natječaja ovlašteni su na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave: Prijave se primaju dana 2.4.2019. od 12:00 sati, nakon čega slijedi odabir i proglašenje dva dobitnika, koji su najbrže i točno odgovorili na postavljeno nagradno pitanje.

Prijavom na nagradni natječaj, sudionici nagradnog natječaja pristaju da svi njihovi podaci i materijali budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Dobitnici će biti objavljeni na Facebook stranici 24sata 3.4.2019. godine.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putam Facebook Messengera. Ako dobitnik u roku od 12 sati od trenutka kakda je obaviješten ne odgovori na e-mail na Facebooku, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu od strane pobjednika.

Organizatori se mogu odlučiti za drugog dobitnika, ako se prvi ne javi u roku iz prethodnog stavka ovog članka, prema pravilima Natječaja.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da sve podatke i materijale dobivene tijekom prijave na nagradni natječaj Organizatori mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem promocije navedene u Članku 2. ovih Pravila.

Članak 8: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 9: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena i ostali podaci mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 10: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika,biti će objavljena na Facebook stranici 24sata dana 3.4.2019.

Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Zagreb, dana 1.4.2019.

24sata d.o.o. i Zagrebačka filharmonija

 

Pravila o korištenju osobnih podataka

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju '24sata vodi te na koncert Stefanovskog i Zagrebačke filharmonije' koji se održava dana 2.4.2019. te davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca (ime, prezime, e-mail, broj telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, Trg Stjepana Radica 4, 10000 Zagreb, kao voditeljima obrade osobnih podataka. Navedene će podatke voditelji obrade obrađivati u svrhu slanja nagrada. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se od strane voditelja obrade do trenutka povlačenja ove privole.

U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. na adresu: Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti, na način da nas kontaktirate na broj telefona 01/6069-902, elektroničkim putem na adresu: marketing@24sata-hr ili pisanim putem na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, uz napomenu „Povlačenje privole o korištenju osobnih podataka“. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr.

Sve dodatne informacije o načinu na koji društvo 24sata d.o.o. obrađuje osobne podatke možete pronaći na: https://www.24sata.hr/pravila-privatnosti/