Viral

Komentari 0

Pravila nagradnog natječaja za pretplatnike "Dan žena uz 24sata"

Pravila nagradnog natječaja za pretplatnike "Dan žena uz 24sata"

Pretplatnici tiskanog izdanja 24sata će povodom obilježavanja Dana žena moći osvojiti vrijedne pakete Melem proizvoda

Članak 1: ORGANIZATOR I SVRHA NATJEČAJA 

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „ Dan žena uz 24sata“ (dalje: Natječaj) je 24sata d.o.o., OIB: 78093047651, Oreškovićeva 6H/1, Zagreb  (dalje: Organizator), koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. 
Natječaj se raspisuje u svrhu promocije Organizatora i nagrađivanja vjernih pretplatnika. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima naziva se Sudionik. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) objavljuju se na isti dan natječaja u print izdanju 24sata. 

Članak 2: TRAJANJE NATJEČAJA 

Nagradni natječaj traje od 08.03.2022. do 08.03.2022. godine od 12:00 do 13:00 sati i odvija se putem slanja SMS poruke sukladno uvjetima navedenim u članku 4 ovih Pravila. 

Članak 3: FOND NAGRADA  

Fond nagrada koje Sudionici mogu osvojiti sastoji se od 24 dara ukupne vrijednosti 6.706,5 kn: 

- 24x Melem poklon paket jedinične vrijednosti 279,44 kn  

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom osvojenom na ovom Natječaju.  

Sudionici ovog Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.  

Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.  

Članak 4: PRAVO I NAČIN SUDJELOVANJA  

Pravo sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju imaju samo pretplatnici na tiskano izdanje 24sata u  razdoblju od 08.03.2022. do 08.03.2022. od 12:00-13:00 sati. Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja.  

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.  

Sudjelovanje na Natječaju ostvaruje se slanjem sms poruke na broj 60141. Sadržaj sms poruke: melem, ime, prezime, adresa stanovanja, vaša šifra pretplate. Pravo na dar ostvaruju pretplatnici čije razdoblje pretplate neprekidno traje najmanje 3 mjeseca. 
Nagradu osvaja 24 najbržih sudionika koji prvi pošalju SMS poruku prethodno navedenog sadržaja na broj 60141. 

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Po završetku Natječaja (8.3.2022.,13:00), 24 Sudionika s najbržom prijavom će osvojiti jednu od nagrada navedenih u Članku 3 ovih Pravila, sukladno uvjetima navedenim u članku 4 ovih Pravila. Pobjednici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem sms poruke.  

Organizatori se mogu odlučiti za drugog dobitnika, ako se prvi dobitnik ne javi na vrijeme, prema pravilima Natječaja. 

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE  

Nagrade će dobitnicima biti poslane putem Pošte na kućnu adresu. Nagrada nije prenosiva na treću osobu. 

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik predočuje identifikacijsku ispravu.  

Članak 7: SUDIONICI U NATJEČAJU  

Prijavom sudjelovanja u ovom Natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog Natječaja.  

Članak 8: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE  

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u Natječaju.  

Članak 9: PUBLICITET  

Podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na Natječaj mogu bez ograničenja biti korišteni u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije Organizatora i Nositelja.  

Članak 10: U SLUČAJU SPORA  

Sporovi između Organizatora i Sudionika rješavati će se mirnim putem. U slučaju nemogućnosti rješavanja spora mirnim putem, u sporovima između sudionika te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu. 

Članak 11: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA  

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene stranice Natječaja. 

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službene stranice Natječaja. 

Pravila o korištenju osobnih podataka: 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Dan žena uz 24sata“, koji se održava od 8.3.2022. u 12 sati do 8.3.2022. u 13 sati i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca za prijavu (ime, prezime, e-mail adresa i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1 te trgovačkom društvu NTH Group sa sjedištem u Varaždinu, Međimurska 28  kao voditeljima obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. i trgovačko društvo NTH Group obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradnog natječaja. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 8.3. do 12.3., a od dana zaprimanja Vaših podataka. 

Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva 24sata d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. 

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1 s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. 

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/.