Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
2 komentara

Pravila nove nagradne igre 24sata "Osvoji stan u Zagrebu"

Pročitajte pravila nagradne igre 24sata u kojima darujemo potpuno novi stan u Zagrebu. Izvukli smo dobitnu kovertu Barice Grgurić (63) i razveselili je vrijednim stanom u Zagrebu! Čestitamo!

2 komentara

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) te Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010) 24sata d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva 6H/1 donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE « Osvoji stan u Zagrebu »

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom « Osvoji stan u Zagrebu » je 24sata  d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB:78093047651.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata", te unapređenja prodaje navedenog dnevnog lista.

Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 12 travnja do 25. travnja 2013. godine. 

Članak 3.
Početak nagradne igre « Osvoji stan u Zagrebu » je petak 12. travnja 2013. kada će biti objavljen prvi nagradni kupon. 

Članak 4.
Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri «Osvoji stan u Zagrebu» iznosi   701.645,76 kn s PDV-om a čini ga sljedeća nagrade:

1 x stan u Zagrebu, Zagrebačka cesta 156G, 10 000 Zagreb koji se sastoji od dnevnog boravka, blagovaone, kuhinje, ulaznog hodnika, sobe i kupaone površine 45,84 m2, kojem pripada natkrivena terasa površine 6,30 m2, spremište oznake površine 1,98 m2, Garažno-parkirno mjesto u podrumu, površine 12,50 m2,
jedinična vrijednost: 701.645,76 kn s PDV-om
Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.
Od 12. travnja (petak) do 25. travanja 2013. (četvrtak) svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Kupone će čitatelji izrezivati i sakupljati. U petak, 26. travanja, subotu 27. travnja i u nedjelju 28. travnja 2013. godine, bit će objavljen i po jedan joker kupon, ukupno 3, koji mogu zamijeniti tri propuštena kupona. 

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata - koji tijekom trajanja nagradne igre sakupe ukupno 14 nagradnih kupona (ili 11 nagradnih kupona i 3 joker kupona ili 12 nagradnih kupona i 2 joker kupona ili 13 nagradnih kupona i joker kupon). Sakupljene kupone čitatelji trebaju poslati sa svojim podacima: ime, prezime, adresa i broj telefona, s naznakom «Osvoji stan u Zagrebu» na adresu  P.P. 195, 10 001 Zagreb.

U bubanj za izvlačenje nagrada ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do utorka, 13. svibnja 2013. do 09:00 sati ujutro.

Članak 6.
Nagrade će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije "24sata", Oreškovićeva 3d, Zagreb uz nadzor tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika i to 13. svibnja 2013. godine nakon 10:00 sati ujutro.

Članak 7.
Tročlana komisija i javni bilježnik nadziru izvlačenje nagrade, naznačene u članku 4. ovih Pravila, te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik. Svi nagradni kuponi podložni su provjeri. 

Članak 8.
Dobitnik koji je osvojio nagradu u nagradnoj igri “ Osvoji stan u Zagrebu„ bit će objavljen na web stranici www.24sata.hr/osvoji-stan-u-Zagrebu u roku unutar deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.

Sudionici u nagradnoj igri – dobitnici - prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivača nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih na kuponima. 

Članak 9.
Priređivač nagradne igre osigurava objavljenu nagradu u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 10.
Ako je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada će biti uručena   roditelju ili zakonskom skrbniku, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 11.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Porez na promet nekretnina snosit će priređivač u ime i za račun dobitnika nagradne igre, a na temelju Rješenja o razrezu poreza po Poreznoj upravi. Troškove u vezi sa zemljišno-knjižnim upisom prava vlasništva  na dobitnika nagradne igre snosi dobitnik nagradne igre.  Predmetna nekretnina izrađena je po sistemu  « ključ u ruke «, te će ista biti predana dobitniku nagradne igre u roku koji je definiran u članku 15.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o nastupu istih okolnosti biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.
Priređivač će u pisanom obliku obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi u roku deset dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Preuzimanje nagrada

Članak 15.
Nagradu će dobitnik preuzeti u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik nagradu ne podigne u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, priređivač će ga ponovno u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 2. ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 16.
Priređivač će u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Članak 17.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 18.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodijeli suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti  budu objavljena na www.24sata.hr/osvoji-stan-u-Zagrebu. 

Članak 19.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je  Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I- 460-02/13-01/295
URBROJ: 513-07-21-07/13-2
Zagreb, 09. travanj 2013.

Možda vas zanima i ovo:
Naši partneri pišu
Message