Junior

Komentari 0

Zašto se prije Božića sije pšenica?

Zašto se prije Božića sije pšenica?

Pšenica se sije 13. prosinca na dan Svete Lucije koja slovi kao navjestiteljica boljih vremena jer su nakon toga dani sve duži

Pšenica se sije 13. prosinca na dan Svete Lucije koja slovi kao navjestiteljica boljih vremena jer su nakon toga dani sve duži.

Običaj sijanja božićne pšenice kao simbola obnove života i plodnosti, kod katolika je dio božićne tradicije. Sam običaj je pretkršćanskog porijekla, ali danas ima kršćansku simboliku, a svrha mu je blagoslov ljetine. 

Narodna vjerovanja kažu da gustoća, boja i sočnost izniknulih vlati pšenice pretkazuju bolju ili lošiju žetvu. Znači ako je gusta, pune boje i čvrstih vlati bit će dobra žetva ili preneseno, vama će biti bolja, zdravija i uspješnija godina. 

Zanimljivo je da ovog običaja nema u protestantskim zajednicama i velikom dijelu Europe, pa je, osim uz Portugal i južnu Italiju, on vezan još samo za hrvatsko podneblje.

U svakom slučaju, sijanje božićne pšenice je lijep običaj kojem se posebno vesele djeca jer od tog dana imaju svaki dan do Božića poseban zadatak – zaliti pšenicu i provjeriti da li dobro napreduje.