Obavijesti

Kvaka24

Komentari 2

Imam problem sa suradnikom koji mi nije isporučio uslugu u roku. Što da radim?

Imam problem sa suradnikom koji mi nije isporučio uslugu u roku. Što da radim?

Bilo da je riječ o porezima, poslovnim savjetima ili bilo kakvim nedoumicama na koje nailazite u poslovanju, javite nam se s povjerenjem jer uz pomoć HOK-a odgovaramo na sva vaša pitanja

Organizacijska i financijska strana poslovanja može biti vrlo komplicirana i u njoj se ne snalazi svatko jednako dobro. Na platformi Kvaka24 osigurali smo stručnjake koji će odgovarati na pitanja čitatelja, bilo da je riječ o nedoumicama vezanim za registraciju poslovanja, poreznim pitanjima ili aktualnim izmjenama propisa. 

U nastavku pročitajte odgovore stručnjaka i stručnjakinja iz Savjetodavne službe Hrvatske obrtničke komore na pitanja naših čitatelja.

1. Imam problem s poslovnim partnerom koji mi nije isporučio građevinski materijal u roku koji smo usmeno dogovorili. Na koji način mogu riješiti nastalu spornu situaciju?

Spornu situaciju pokušajte riješiti pred tijelima za alternativno (izvansudsko) rješavanje sporova koja su osnovana pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. Pri HOK-u djeluju dva tijela koja pružaju usluge alternativnog rješavanja sporova - Centar za mirenje i Sud časti.

Svrha postupaka pred ovim tijelima je, prije svega, pomoći članovima komore (obrtnicima i dobrovoljnim članovima) i njihovim poslovnim partnerima (ili potrošačima) da spornu situaciju riješe mirnim putem dogovorom, sklapanjem nagodbe koja ima snagu ovršne isprave. Ovi postupci su brži, financijski povoljniji i efikasniji načini za rješavanje spornih situacija od vođenja dugotrajnih i iscrpljujućih sporova na redovnom sudu. S obzirom na to da je cilj mirno rješenje, omogućuju i nastavak poslovne suradnje.

Postupak pred Centrom za mirenje HOK-a vodi se uz pomoć nepristranog i nezavisnog izmiritelja koji pomaže strankama postići nagodbu.

Postupak pred Sudom časti HOK-a vodi se prema odredbama Pravilnika Suda časti HOK-a, te ga je moguće voditi samo protiv uredno registriranog člana Hrvatske obrtničke komore.  Primarni cilj postupka je mirnim putem doći do zajedničkog rješenja za obje stranke u sporu na način da stranke sklope nagodbu koja također ima snagu ovršne isprave. Ako prethodni postupak mirenja ne uspije, provodi se druga faza postupka pred vijećem Suda časti, na kojem se utvrđuje odgovornost prijavljenog člana komore te je prijavljenom obrtniku moguće izreći neku od mjera propisanih Pravilnikom Suda časti HOK-a.

2. Moram li kao obrtnik i mali poduzetnik sa svakim poslovnim partnerom sklapati detaljne pisane ugovore?

Ugovori mogu biti pisani, ali i usmeni. U svakom slučaju preporučujemo sklapanje pisanih ugovora, kojima ćete otkloniti moguće dvojbe i nesporazume prilikom sklapanja pravnog posla. Međutim, često je nemoguće sa svakim poslovnim partnerom sklapati posebne ugovore i prilagođavati ih svakoj specifičnoj situaciji.

Zbog toga obrtnici i poduzetnici, kako bi olakšali poslovanje, mogu usvojiti vlastite opće uvjete poslovanja kao jasan set pisanih pravila kojima će regulirati pravne odnose s klijentima. Opći uvjeti poslovanja specifični su za svakog, vi ih sami prilagođavate svojem načinu poslovanja. Takvi uvjeti u ugovornom odnosu obvezuju vas samo ako su poslovni partneri upoznati s njima u vrijeme sklapanja ugovora ili ponude. Oni mogu biti i dio pisanog ugovora ili se objavljuju npr. u poslovnom ili prodajnom prostoru, na internetskoj stranici i slično.

Zbog lakšeg poslovanja predlažemo vam da u svoje ugovore s poslovnim partnerima, ili u opće uvjete poslovanja, uključite i klauzulu o alternativnom (izvansudskom) rješavanju sporova pred Centrom za mirenje HOK-a kako biste na brži i financijski povoljniji način riješili nastali spor s poslovnim partnerom.

3. Moram li kao obrtnik odgovoriti na prigovor potrošača koji je dostavio na moju kućnu adresu, iako je na mrežnoj stranici obrta i u poslovnim prostorijama jasno i vidljivo istaknut način podnošenja prigovora?

Ako Vaša kućna adresa nije navedena kao način podnošenja prigovora, ne morate odgovarati na pogrešno podnesen prigovor, ali dobra poslovna praksa bila bi očitovati se potrošaču.

Ako primite prigovor, dužni ste bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte ili (ako ste iskoristili takvu mogućnost podnošenja pisanog prigovora) putem drugih sredstava mrežne komunikacije potvrditi potrošaču primitak prigovora te se u roku od 15 dana od dana primanja prigovora jasno izjasniti prihvaćate li osnovanost prigovora potrošača. Neočitovanje na prigovor potrošača povlači za sobom posljedice izricanja novčane kazne propisane Zakonom o zaštiti potrošača.