Kvaka24

Komentari 1

Pametno osiguranje: Vodič za sklapanje police u vašu korist

Pametno osiguranje: Vodič za sklapanje police u vašu korist

Prilikom sklapanja police treba dobro iščitati sve stavke, procijeniti osiguravajući iznos koji ćete godišnje otplaćivati i osigurati ono što je najvrednije. U nastavku otkrijte sve što trebate znati

Ako ste mali ili srednji poduzetnik, vrlo je važno da osigurate svoje poslovanje. Police osiguranja pokrivaju mnoga područja, a najčešće se osiguravaju štete nastale provalom, požarom i poplavom. U nepredviđenim situacijama korisnim su se pokazale i nesvakidašnje ponude poput osiguranja robe u prijevozu, prekida rada, javne i profesionalne odgovornosti te otplate kredita.

Najčešći rizici poduzetnika

Poduzetnici, kao i svi ostali, sve češće su svjedoci iznenadnih prirodnih nepogoda poput požara, oluje, tuče, poplave, potresa, klizanja tla... Osim prirodnih nepogoda, tu su “sveprisutni” rizici od provalne krađe, loma i kvara aparata, uređaja i strojeva, vandalizma, izljeva vode zbog puknuća vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.

- Poduzetnici koji prevoze svoju robu u domaćem i međunarodnom kopnenom ili zračnom prometu izloženi su riziku oštećenja i gubitka robe u tom prijevozu. Djelatnici su izloženi različitim nezgodama na radu koje, nažalost, mogu rezultirati trajnim invaliditetom, hospitalizacijom, lomom kosti, posjeklinama i dr. Od svih takvih rizika potrebno je zaštititi poslovnu imovinu poduzetnika - kaže Nikolina Babić Zujić, voditeljica razvoja proizvoda i preuzimanja rizika u Sektoru za razvoj proizvoda i preuzimanje rizika Croatia osiguranja. 

Business,Contract.,Agreement,Was,Signed,Co-investment,Business

Rizik kod malih poduzetnika s kreditnim opterećenjem

Babić Zujić ističe kako su specifičnom riziku izloženi obrtnici i mali poduzetnici koji nose kreditno opterećenje, a velik dio njihova poslovanja ovisi o jednoj ili dvije ključne osobe u firmi. Zbog toga poduzetnik može ugovoriti osiguranje nedospjele glavnice kredita u slučaju neželjene situacije poput opće nesposobnosti za rad, privremene potpune nesposobnosti ili smrti zbog nezgode ključne osobe o kojoj ovisi poslovanje tvrtke. Osiguranje također omogućava poduzetniku popravke oštećene i uništene imovine. U vrijeme popravljanja oštećene i nabave nove imovine proizvodnja stoji, a poduzetnik gubi dio dobiti, mora isplatiti plaće, podmiriti fiksne troškove, a prihoda nema. Zbog toga je osiguranje povezanog rizika prekida rada zbog ostvarenih rizika požara, potresa ili poplave logičan izbor kad je riječ o cjelovitoj zaštiti imovine i poslovanja svake tvrtke ili obrta.

Insurance,Agent,Holding,Pen,,The,Policyholder,And,Explain,Insurance,Policy

Povezanost poduzetnika i osiguranja izuzetno je važna

Obavljanje svake gospodarske djelatnosti nosi specifične rizike kojima je poslovanje izloženo. Babić Zujić objasnila nam je kako su poduzetnici, obavljajući svoju djelatnost, izloženi i različitim oblicima odgovornosti – od javne odgovornosti prema trećima i vlastitim djelatnicima, preko odgovornosti za neispravan proizvod i odgovornosti za onečišćenje okoliša, do profesionalnih odgovornosti. Za neke profesionalne djelatnosti, poput odvjetnika, javnih bilježnika, zdravstvenih djelatnika, veterinara, zaštitara, računovođa, poreznih savjetnika i dr., zakonom je propisana obveza osiguranja profesionalne odgovornosti.

- Uz osiguranje javne odgovornosti prema trećim osobama koja proizlazi iz obavljanja bilo koje djelatnosti, policom Poduzetnik PROtekt moguće je ugovoriti i pojedine profesionalne odgovornosti te uz policu dobiti Potvrdu o osiguranju profesionalne odgovornosti – ističe Nikolina Babić Zujić.

Kako do individualnoga koncepta zaštite

Paketi osiguranja uobičajeno obuhvaćaju skup nekoliko vrsta osiguranja i unutar njih predefinirane fiksne osigurane rizike. Za razliku od takvoga koncepta, Babić Zujić ističe kako je svaka polica Poduzetnik PROtekt zapravo "tailor made" osiguranje jer omogućava individualan pristup zaštiti svakog pojedinog poduzetnika uzimajući u obzir djelatnost kojom se poduzetnik bavi, a sukladno specifičnim rizicima kojima je u tom poslovanju izložen.

Business,Handshake,In,The,Office

S obzirom na izloženost rizicima, a prema afinitetima i mogućnostima svakog poduzetnika, on odabire idealnu kombinaciju osigurateljne zaštite kojom osigurava nesmetano i kvalitetno obavljanje svoje djelatnost bez većih zastoja i dodatnih izdataka za saniranje nepredviđenih šteta.

 

Paket Poduzetnik PROtekt osigurava imovinu poduzetnika do najsitnijih detalja

Polica Poduzetnik PROtekt temeljno pokriva niz rizika kojima se osigurava sva poslovna imovina poduzetnika – građevinski objekti (pogoni, poslovni prostori, skladišta), oprema i strojevi u njima te različite zalihe (sirovina, repromaterijala, proizvoda, gotove robe, robe u rashladnim uređajima) od različitih rizika, kao što su: požar, poplava, izljev vode, potres, klizanje tla, oluja, tuča, vandalizam, provalna krađa, lom stroja, lom stakla i dr. Omogućuje i ugovaranje osiguranja financijskih gubitaka zbog prekida rada. Osim poslovne imovine, policom Poduzetnik PROtekt osigurati se mogu djelatnici od nesretnog slučaja tijekom radnog vremena ili 24 sata na dan, kao i gosti u smještaju.

Male,Arm,In,Suit,Offer,Insurance,Form,Clipped,To,Pad

Osigurati se također mogu različite odgovornosti poduzetnika u vrijeme obavljanja registrirane djelatnosti i osiguranje profesionalne odgovornosti, osiguranje robe u prijevozu te osiguranje otplate kredita. Zanimljivo je i osiguranje zaslona ekrana mobitela od loma, a može se ugovoriti za mobitel bez obzira na njegovu starost. Ujedno je obuhvaćena usluga dolaska po oštećeni mobitel te vraćanje popravljenog mobitela vlasniku bez obzira na to gdje se u Hrvatskoj u tom trenutku vlasnik nalazi.

Policu kombiniranog paketa osiguranja Poduzetnik PROtekt možete ugovoriti dolaskom u poslovnice Croatia osiguranja diljem Hrvatske ili ponudu osiguranja možete zatražiti preko web stranice Croatia osiguranja.

Nakon ugovaranja police Poduzetnik PROtekt Croatia osiguranje osigurateljno prati svojeg osiguranika u svim daljnjim segmentima njegova poslovanja, pa se samim time polica i dalje oblikuje prema tekućim osigurateljnim potrebama i afinitetima poduzetnika osiguranika.