Lifestyle

Komentari 3

Dječji razvoj: oko 100 riječi do druge, a slovo ‘r’ do četvrte

Dječji  razvoj: oko 100 riječi do druge, a slovo ‘r’ do četvrte

Ne treba slušati savjete iz okoline i odgađati posjet logopedu, nego se treba javiti do druge godine kako bi logoped mogao pravovremeno procijeniti koji stupanj pomoći djetetu treba

Ipak, logopedinja Katarina Matijević ističe kako je rana i pravilna stimulacija djeteta iznimno važna za prognozu logopedskog tretmana jer se u ranoj dobi živčani sustav najintenzivnije razvija. 

Najbolje je da se logopedu roditelji jave do druge djetetove godine, ako sumnjaju u odstupanja. Logopedinja zato navodi i smjernice kojima sami možete provjeriti razvija li se govor vašeg djeteta kako treba. 

Do prve godine djeca koriste jednu riječ sa značenjem te stotinjak do 2. rođendana, koriste uobičajene geste (mahanje), slijede jednostavne verbalne upute (donesi, dođi), brbljaju i imitiraju zvukove i intonaciju, imaju kontakt očima. 

U dobi od dvije godine djeca spajaju dvije riječi ili riječ i gestu, sposobni su za kraću aktivnost uz odrasle (slaganje kockica), koriste predmete na primjeren način u igri (žlica, češalj), prepoznaju i imenuju dijelove tijela, koriste glagole za imenovanje aktivnosti, imenuju slike poznatih predmeta i članova obitelji,  spontano koriste gramatička pravila (dvije curice), koriste osobne zamjenice, izgovaraju pravilno: a, e, i, o, u, p, b, m, k, g, t, d, v, j.

Do treće godine dječje rečenice imaju 4 ili više riječi, razumiju u, na, ispod, iznad, pravilno koriste posvojne zamjenice, odgovaraju na pitanja “što” i “gdje”, znaju svoje ime, prezime i spol, mogu prepričati nedavni događaj, razumiju opisne pridjeve, izgovaraju pravilno: n, h, f, l, s, ne izostavljaju glasove u riječima, više od 75% govora je razumljivo.

Do četvrte godine prepoznaju boje, znaju objasniti kako se neki predmet koristi, koriste rečenice s više od pet riječi, koriste veznike (ali, ili...), razumiju i odgovaraju na pitanja ”zašto“, koriste točne gramatičke strukture, izgovaraju pravilno: nj, lj, z, c, r.

Do pete godine djeca koriste višestruko složene rečenice koje povezuju riječima poput zato što, iako, nakon toga, prepričavaju događaje po redoslijedu zbivanja, opisuju i objašnjavaju, svakodnevno obogaćuju vokabular, pregovaraju i dogovaraju se s vršnjacima. Razumiju pojmove poput prvi/zadnji, isti/različit, iza, ispred, pokraj i sl. Izgovaraju sve glasove pravilno osim š, ž, č, đ, dž.