Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0

Elektronički otpad ne zaboravite odvajati jer je opasan za okoliš

Elektronički otpad ne zaboravite odvajati jer je opasan za okoliš

To su proizvodi koji, da bi funkcionirali, ovise o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima, a neki od njih su: kućanski aparati, rasvjetna oprema, električni alati, igračke i ostalo

Sav otpad prema svojstvima se dijeli na neopasni, opasni i inertni. Električni i elektronički otpad čini više od 5 posto ukupnog otpada te se nalazi u kategoriji opasnog zbog mogućeg udjela žive, kroma, broma i sličnih spojeva.

Plastične kuhače zamijenite drvenima i sačuvajte planet
Plastične kuhače zamijenite drvenima i sačuvajte planet

To su proizvodi koji, da bi funkcionirali, ovise o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima. Ima ih desetak vrsta, a neki od njih su: veliki i mali kućanski aparati, oprema informatičke tehnike, rasvjetna oprema, električni alati, igračke... Stoga EE otpad ne smije završiti u miješanom komunalnom otpadu.

Opasne kemikalije zamijenite prirodnim sredstvom za čišćenje
Opasne kemikalije zamijenite prirodnim sredstvom za čišćenje

Opasni dijelovi izdvajaju se i zbrinjavaju na odgovarajući način, a dijelovi poput metala i plastike, mogu se opet koristiti kao sirovina za neki novi proizvod. Prepoznat ćete ga po prekriženoj kanti za otpad i tri strelice koje zatvaraju krug.